Bilder

Senast ändrad: 24 mars 2023

Bilderna ska illustrera vår verksamhet och förstärka vår vision "En rik och känd natur". Våra bilder ska ha hög teknisk kvalitet och med korrekt faktainnehåll. Det visuella tillsammans med tonaliteten i texten bygger varumärkets personlighet.

Bilder och bildhantering

Utrensade bilder kan användas som almänna bilder kan läggas i mappen som ligger under media som heter "Bilder som inte används".

 

Hur namnger vi bilder

Namn: Guldsandbi. SLU Artdatabanken

Url:artdatabanken.se-guldsandbi-300x300.jpg (Här kan man behöva lägga in guldsandbi-rodlista.jpg)

Ägare: SLU Artdatabanken. Foto: Krister Hall

Alttext:

Information om Bilder och Alttexter

 

Startsida - vår nya mall

Här tänker vi att vi ska jobba mer tematiskt. Årstid, vad vi jobbar med för tillfället t.ex. rödlistning, invasiva arter. Målet är att byta bild på startsidan samt facebook 4 ggr per år.

Till bildmallar (kan var t ex  för publikationer)

Hitta försvunna block och bilder

Om du råkar ha skapat ett block från sidan så letar du upp det så här:

  • Stå på den aktuella sidan i redigeringsläget.
  • Gå in i resursfönstret och leta upp För denna sida längst ner. Du kan behöva ta tag i den nedre gränsen och dra lite i den för att hitta rätt.
  • Markera För denna sida - därunder ligger dina förlupna media.
  • Flytta in dem i rätt mapp i strukturen ovanför.

Sök på ID-nummer för att hitta block och bilder

 

Till alla bildmått på medarbetarwebben


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967