Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster och miljödata

Letar du efter data som finns hos oss på SLU Artdatabanken? Här finns tjänster för dig som vill rapportera eller söka artfynd, hitta olika slags artinformation, hämta data, göra egna analyser eller utveckla egna applikationer.

Artfakta

I Artfakta kan du läsa fakta om arter och få hjälp med artbestämning. På taxonsidorna hittar du artens släktskap, kännetecken, ekologi och utbredning. Här finns artnycklar, bilder, fågelljud och andra hjälpmedel för att du ska kunna göra korrekta artbestämningar. Du har också möjlighet att söka fynduppgifter i flera olika datakällor och filtrera ut artinformation för olika grupper av arter t.ex. rödlistade arter.

Artportalen

Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter, där också ett omfattande bildgalleri ingår. Systemet används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som av privatpersoner. Fynduppgifter som läggs in är sökbar och fri att utnyttja för alla, det gäller dock inte bilder.

Vilket rapporteringssätt passar dig?

Det finns flera sätt att rapportera till Artportalen på. Välj det sätt som passar dig bäst. Samma inloggningsuppgifter gäller i alla tjänster. Till Artportalen kan alla som vill rapportera in sina artfynd, och man kan rapportera in fynd av de flesta flercelliga organismer som påträffas i Sverige.

Fynddata och skyddsklassade arter

Fynduppgifter som lagras av SLU Artdatabanken omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400) och hanteras i enlighet med svensk lagstiftning. Grundprincipen är att fynduppgifterna ska vara öppna och tillgängliga för alla, med undantag för arter som finns upptagna på SLU Artdatabankens lista över nationellt skyddsklassade arter.

Skyddsklassning av arter innebär att fynduppgifter för våra mest känsliga arter döljs eller diffuseras för att skydda dem mot olika hot som annars kunde uppstå om de kom till allmän kännedom. Exakta fyndplatser för dessa s.k. skyddsklassade arter visas därför inte öppet för allmänheten. Däremot kan rapportören och eventuella medobservatörer se dessa fynduppgifter, liksom utsedda validerare.

Verifiering vid SLU Artdatabanken

Verifiering är ett viktigt led i att kunna kvalitetssäkra fynd i Artportalen. SLU Artdatabanken får in miljontals rapporter om artfynd till Artportalen varje år. Fynduppgifterna ligger till grund för beslut inom svensk naturvård, vilket gör att kvaliteten på datat är av stor vikt. Här kan du läsa om hur SLU Artdatabanken arbetar med verifiering.

Datavärdskap

Datavärdskap ska ge bättre och snabbare tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Övriga nationella datavärdar är framför allt andra myndigheter och olika institutioner vid universiteten som på uppdrag av Naturvårdsverket ansvarar för leveranskontroll, lagring och presentation av data. Datakällor från "Naturdata: arter och landskap" delas vid SLU mellan avdelningen för Landskapsanalys och SLU Artdatabanken. 

Mer information om Naturdata: arter och landskap

Driftstatus SLU Artdatabankens API:er

"Driftstatus SLU Artdatabankens API:er" vänder sig främst till er som använder SLU Artdatabankens API:er. Ifall ni upptäcker ett fel i er applikation, så kan ni se ifall det är något driftproblem med SLU Artdatabankens API:er.

Driftstatus inkluderar information om hämtning av artobservationer från olika datakällor. När hämtningen sker korrekt och komplett så ska alla artobservationer vara sökbara i olika applikationer och via olika tjänster (inkl. WFS).

Än så länge finns enbart SOS API:er på statussidan, men arbete pågår med att lägga till alla våra API:er som är nåbara externt.

Sidan visar status för API:et, inklusive status på inläsning av observationer från datakällorna, samt status för den kopplade WFS tjänsten.

Artobservationsdata som visas i SLU Artdatabankens applikationer, via vår WFS tjänst och i externa applikationer som använder sig av API:et Species Observations – multiple data resources inkluderar alla korrekta observationer från datakällorna när status är grönt, men kan innehålla luckor när det uppstår driftproblem.

Till statussidan som visar driftstatus av SLU Artdatabankens API:er.

Dyntaxa

Dyntaxa är en databas över svenska organismers namn och släktskap. Här finns bland annat information om aktuell klassificering, rekommenderade namn och vanliga synonymer. Informationen i Dyntaxa är basen för SLU Artdatabankens webbapplikationer och tjänster.

API:er för dataåtkomst

SLU Artdatabanken tillgängliggör data via API:er så att myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner på ett enkelt sätt kan visa information om arter i sin egen applikation. De API:er som hämtar information ur våra databaser kallar vi för läs-API:er. Det finns även ett skriv-API som möjliggör inrapportering till Artportalen.se.

Illustrativ bild med skärmar i olika storlekar samt ettor och nollor. Grafik

Hitta statistik, art- och miljödata

Olika enheter vid SLU samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör information och data om naturresurser, arter och livsmiljöer i landskapet. På slu.se kan du ta del av resultaten och hämta statistik och art- samt miljödata. Här hittar du också till några av de analysverktyg och beräkningsmodeller som SLU utvecklar.

Ettor och nollor mot blå bakgrund

Huvudbild: © Johan Samuelsson/SLU Artdatabanken

Publicerad: 07 mars 2024 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…