Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster och miljödata

Letar du efter data som finns hos oss på SLU Artdatabanken? Här finns tjänster för dig som vill rapportera eller söka artfynd, hitta olika slags artinformation, hämta data, göra egna analyser eller utveckla egna applikationer.

Artfakta

I Artfakta presenteras SLU Artdatabankens artinformation på ett samlat sätt, omfattande ekologi, utbredning och kännetecken. För rödlistade arter finns även information om hot och åtgärder. Innehållet uppdateras fortlöpande och här hittar du texter, bilder och kartor.

Artportalen

Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter, där också ett omfattande bildgalleri ingår. Systemet används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som av privatpersoner. Informationen som läggs in är sökbar och fri att utnyttja för alla.

Vilket rapporteringssätt passar dig?

Det finns flera sätt att rapportera till Artportalen på. Välj det sätt som passar dig bäst. Samma inloggningsuppgifter gäller i alla tjänster. Till Artportalen kan alla som vill rapportera in sina artfynd, och man kan rapportera in fynd av de flesta flercelliga organismer som påträffas i Sverige.

Fynddata och skyddsklassade arter

Fynduppgifter som lagras av SLU Artdatabanken omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400) och hanteras i enlighet med svensk lagstiftning. Grundprincipen är att fynduppgifterna ska vara öppna och tillgängliga för alla, med undantag för arter som finns upptagna på SLU Artdatabankens lista över nationellt skyddsklassade arter.

Skyddsklassning av arter innebär att fynduppgifter för våra mest känsliga arter döljs eller diffuseras för att skydda dem mot olika hot som annars kunde uppstå om de kom till allmän kännedom. Exakta fyndplatser för dessa s.k. skyddsklassade arter visas därför inte öppet för allmänheten. Däremot kan rapportören och eventuella medobservatörer se dessa fynduppgifter, liksom utsedda validerare.

Validering vid SLU Artdatabanken

Validering är ett viktigt led i att kunna kvalitetssäkra fynd i Artportalen. SLU Artdatabanken får in miljontals rapporter om artfynd till Artportalen varje år. Fynduppgifterna ligger till grund för beslut inom svensk naturvård, vilket gör att kvaliteten på datat är av stor vikt. Här kan du läsa om hur SLU Artdatabanken arbetar med validering.

Datavärdskap

Datavärdskap ska ge bättre och snabbare tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Övriga nationella datavärdar är framför allt andra myndigheter och olika institutioner vid universiteten som på uppdrag av Naturvårdsverket ansvarar för leveranskontroll, lagring och presentation av data. Datakällor från "Naturdata: arter och landskap" delas vid SLU mellan avdelningen för Landskapsanalys och SLU Artdatabanken. 

Mer information om Naturdata: arter och landskap

Dyntaxa

Dyntaxa är en databas över svenska organismers namn och släktskap. Här finns bland annat information om aktuell klassificering, rekommenderade namn och vanliga synonymer. Informationen i Dyntaxa är basen för SLU Artdatabankens övriga portaler, verktyg och databaser.

API:er för dataåtkomst

SLU Artdatabanken tillgängliggör data via API:er så att myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner på ett enkelt sätt kan visa information om arter i sin egen applikation. De API:er som hämtar information ur våra databaser kallar vi för läs-API:er. Det finns även ett skriv-API som möjliggör inrapportering till Artportalen.se.

Illustrativ bild med skärmar i olika storlekar samt ettor och nollor. Grafik

Hitta statistik, art- och miljödata

Olika enheter vid SLU samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör information och data om naturresurser, arter och livsmiljöer i landskapet. På slu.se kan du ta del av resultaten och hämta statistik, art- samt miljödata. Här hittar du också till några av de analysverktyg, t ex Analysportalen, och beräkningsmodeller som SLU utvecklar.

Ettor och nollor mot blå bakgrund
Publicerad: 26 januari 2023 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…