Tillgänglighet för artdatabanken.se

Senast ändrad: 28 november 2023

SLU Artdatabanken står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur artdatabanken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Teknisk infomation om webbplatsens tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från artdatabanken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en till tre dagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

Webbplatsens språk är svenska, delar av webbplatsen är översatt till engelska.

För dig utan synförmåga/nedsatt synförmåga

På vissa webbsidor är inte rubrikerna hierarkiskt strukturerade på ett korrekt sätt. ​[WCAG 2.10.1 (AAA)]

Det saknas information om att länkar och dokument öppnas i nytt fönster/ny flik ​[WCAG 3.2.1 (A)]

Vissa länkar leder till PDF-filer, Excelfiler eller wordfiler utan att tala om detta för skärmläsare. [WCAG 3.2.4 (AA)]

Det saknas alt-texter på vissa länkade bilder [WCAG 2.4.4 (A)]

Videor saknar syntolkningsalternativ (ljudbeskrivning eller transkribering). Videor från konferensen Flora och fauna saknar textning. [WCAG 1.2.3 (A) och WCAG 1.2.5 (AA)]

De flesta PDF-dokument (publikationer) innehåller flera brister, bland annat finns inte dokumentets språk angivet och bilder saknar alt-taggar. [WCAG 1.1.1, 3.1.1 m.m.)]

Vissa länktexter är för allmänt hållna och beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. [WCAG 2.4.9 AAA)]

Webbplatsen är inte fullständigt korrekt uppmärkt i koden, vilket kan orsaka problem om du använder ett uppläsande hjälpmedel. [WCAG 1.3.1 (A)]

För dig med annorlunda färgseende

Färg med för svag kontrast mot bakgrund hittas i Publicerad av…, Senast ändrad… och i delafunktionen för twitter och e-post. [WCAG 1.4.3 (AA)]

Det kan inte garanteras att färg med för svag kontrast mot bakgrund som finns i PDF:er eller Wordfiler, har tillräckliga kontraster. [WCAG 1.4.11 (AA)]

För dig utan hörsel/med nedsatt hörsel

Videor saknar teckentolkning och transkribering [WCAG 1.2.3 (A) och WCAG 1.2.5 (AA)]

Videor från Flora- och faunavårdskonferensen har inte texning, teckentolkning och transkribering ​[WCAG 1.2.3 (A) och WCAG 1.2.5 (AA)]

För dig med nedsatt finmotorik, styrka eller nedsatt rörlighet

Den inbyggda skärmläsaren ReadSpeaker är inte responsiv och ändrar inte utseende för användare som surfar via mobil, vilket gör den svåranvänd. ​[WCAG 1.4.10 (AA)]

För dig med kognitiv nedsättning

På vissa webbsidor är inte rubrikerna hierarkiskt strukturerade på ett korrekt sätt. ​[WCAG 2.10.1 (AAA)]

Det saknas information om att länkar och dokument öppnas i nytt fönster/ny flik. ​[WCAG 3.2.1 (A)]

Vissa länktexter är för allmänt hållna i sammanhanget och beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. ​[WCAG 2.4.9 (AAA)]

De flesta PDF-dokument (främst publikationer) innehåller flera brister, bland annat finns inte dokumentets språk angivet och bilder saknar alt-taggar. ​[WCAG 1.1.1, 3.1.1 m.m.)]

Navigation, struktur och utformning är inte alltid konsekvent. ​[WCAG 3.2.3 (AA)]

Webbplatsen uppfyller inte i alla delar kraven för klarspråk. [WCAG 2.4.1 (A)]

 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 21 september 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av artdatabanken.se
Granskningsmetod: Expertis samt diverse tillgänglighetsverktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2023.

Webbplatsen publicerades den 24 april 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2023.

 


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967