Rapportera fynd av arter

Senast ändrad: 08 januari 2024
Två män står bredvid ett vattendrag och tittar i kikare. Foto

Hjälp till att öka kunskapen om Sveriges arter genom att rapportera in fynd till Artportalen. Eller bli Fauna- eller floraväktare. Du har roligt och bidrar samtidigt till att bygga upp ett bättre underlag för naturvårdsarbetet.

Allt fler blir intresserade av arter och vill dela med sig av sina artobservationer till SLU Artdatabanken via Artportalen. Datat används dagligen av naturvårdare runt om i landet, professionella såväl som ideella. 

Till Artportalen kan alla som vill rapportera in sina artfynd, och man kan rapportera in fynd av de flesta flercelliga organismer som påträffas i Sverige. Det finns flera sätt att rapportera till Artportalen på. Välj det sätt som passar dig bäst. 

Snabb rapportering till Artportalen via mobilen eller datorn

Det enklaste sättet att rapportera på är med hjälp av Artportalens mobilrapportering. Positionen hämtas automatiskt från telefonen eller den bild du laddar upp. 

Artportalen.se - all funktionalitet samlad

Här sker rapporteringen i ett webbformulär anpassat för datorskärm. För dig som är intresserad av att lära dig mer om arter eller redan är kunnig rekommenderar vi att du lär dig använda Artportalen.se och upptäcker alla funktioner och möjligheter som finns där. Det är också endast här du kan redigera fynduppgifter i efterhand. 

Rapportera med checklista direkt i fält - perfekt för t.ex. fåglar, fjärilar, trollsländor

Artportalens checklista är mobilanpassad och gör det enkelt att rapportera direkt i fält utifrån en given artlista. Checklistan fungerar bäst för artgrupper som är möjliga att artbestämma i fält och där artlistan blir rimligt lång, t.ex. fåglar, dagfjärilar och trollsländor. Möjlighet finns också att göra en god insats för forskningen genom att rapportera s.k. kompletta checklistor, som berättar om vilka arter du inte observerade under ditt fältbesök. 

 

Rapportera utan konto

Invasivaarter.nu - hjälp till att hitta arter som hotar vår biologiska mångfald

För invasiva arter finns en specialanpassad webbapp. Här finns också mycket information som hjälper dig med artbestämning och förslag på åtgärder för att få bort de invasiva arterna. Här kan du rapportera utan att skapa konto.

Rappen.nu - hjälp till att hitta vattenlevande arter som är speciellt viktiga att hålla koll på

I Rappen kan du på ett enkelt sätt rapportera observationer av vattenlevande djur och växter som är speciellt viktiga att hålla koll på för att tidigt kunna upptäcka hot mot våra levande sjöar, vattendrag och hav. Rapporterna granskas av experter kopplade till Havs- och vattenmyndighetern och hamnar därefter i Artportalen. Här kan du rapportera utan att behöva skapa konto.

Skyddsvärda arter

Här kan du rapportera observationer av skyddsvärda arter som är viktiga för ett rikt växt och djurliv och som vi behöver mer kunskap om. Din rapport hjälper oss att följa var arterna finns och när de finns där. Det är betydelsefull kunskap i arbetet för att skydda arterna.