Rapportera fynd av arter

Senast ändrad: 10 september 2020
Två män står bredvid ett vattendrag och tittar i kikare.

Hjälp till att öka kunskapen om Sveriges arter genom att rapportera in fynd till Artportalen. Eller bli Fauna- eller floraväktare. Du har roligt och bidrar samtidigt till att bygga upp ett bättre underlag för naturvårdsarbetet. Dessutom finns en särskild webbapp för rapportering av invasiva arter samt en för stormusslor.

Allt fler privatpersoner blir intresserade av arter och vill dela med sig av sina artobservationer till SLU Artdatabanken via Artportalen som även i stor utsträckning används av myndigheter för lagring av t.ex. inventeringsdata. Artportalen används även av ideella föreningar för olika projekt, t.ex. landskapsfloror och inventeringar av fjärilar eller trollsländor. Datat används dagligen av naturvårdare runt om i landet, professionella såväl som ideella. 

Till Artportalen kan alla som vill rapportera in sina artfynd, och man kan rapportera in fynd av de flesta flercelliga organismer. Det finns flera sätt att rapportera till Artportalen på. 

Snabb rapportering till Artportalen via mobilen eller datorn

Det enklaste sättet att rapportera på är med hjälp av Artportalens mobilrapportering i Artfakta. Positionen hämtas automatiskt från telefonen eller den bild du laddar upp. Det går också bra att använda mobilrapporteringen på datorn om du hellre föredrar det. 

Artportalen.se - samlingsplatsen för artfynd och artintresserade

För dig som kan lite mer om arter, vill lära dig mer och få kontakt med andra rapportörer finns Artportalen.se. Här finns all funktionalitet kopplat till Artobservationer som t.ex. import av stora datamängder, projekt, listor, Mina sidor, avancerad sökning och mycker mer. Här sker rapporteringen i ett webbformulär anpassat för datorskärm. Artportalen.se fungerar ej på mobilen. 

Rapportera "noll-fynd" med Artportalens checklista

Artportalens checklista är en mobilanpassad version av Artportalen som gör det enkelt att rapportera direkt i fält utifrån en för området och årstiden anpassad artlista. Möjlighet finns också att göra en god insats för forskningen genom att rapportera s.k. kompletta checklistor, som berättar om vilka arter du inte observerade under ditt fältbesök. Dessa "noll-fynd" ger värdefull kunskap arternas utbredning och gör att man tidigare kan upptäcka om en art minskar i antal.  

Rapportering av invasiva arter

För invasiva arter finns en specialanpassad webbapp i Artfakta, kallad Invasiva arter-appen.. Här finns också mycket information som hjälper dig med artbestämning och förslag på åtgärder för att få bort de invasiva arterna.  Här kan du rapportera utan att behöva skapa konto.

Skyddsvärda träd

Skyddsvärda träd rapporteras sedan mars 2020 i Artportalen. Läs mer om att rapportera skyddsvärda träd

Musselportalen

Musselportalen är ett rapporteringssystem speciellt framtagen för stormusslor i sjöar och vattendrag. Läs mer om Musselportalen

Bli fauna- eller floraväktare

Faunaväktarna och floraväktarna är nätverk av frivilliga som hjälper till att övervaka käda lokaler för sällsynta djur (framför allt insekter) och kärlväxter. Alla fynd (och icke-fynd) rapporteras in till Artportalen där de bland annat utgör ett viktigt underlag för arbetet med att uppdatera den svenska rödlistan.

 

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se