Hoppa till huvudinnehåll

Öppna data och API:er

Öppna data och API:er

SLU Artdatabanken tillgängliggör data via API:er så att myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner på ett enkelt sätt kan visa information om arter i sin egen applikation. De API:er som hämtar information ur våra databaser kallar vi för läs-API:er. 

SLU Artdatabanken har även ett skriv-API som möjliggör inrapportering av artobservationsdata till Artportalen.se. 

Från och med 25 november 2021 är ett nytt API för artobservationsdata från flera källor tillgängligt. Det nya API:et är öppet och erbjuder sökningar i flertalet olika databaser för observationsdata, däribland Artportalen.

Driftstatus SLU Artdatabankens API:er

Vid felsökning av sin applikation kan man härigenom utesluta eventuella driftproblem med SLU Artdatabankens API:er.

Än så länge finns driftstatus om API:et Species Observations – multiple data resources, som hämtar artobservationer från olika datakällor. Sidan visar status för API:et, inklusive status på inläsning av observationer från datakällorna, samt status för den kopplade WFS tjänsten.
Artobservationsdata som visas i SLU Artdatabankens applikationer, via vår WFS tjänst och i externa applikationer som använder sig av API:et Species Observations – multiple data resources inkluderar alla korrekta observationer från datakällorna när status är grönt, men kan innehålla luckor när det uppstår driftproblem.
Vi arbetar på att sidan ska visa status för alla av SLU Artdatabankens API:er och tjänster.

Aktuellt om SLU Artdatabankens API:er

Publicerad: 21 juni 2023 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se
Loading…