SLU-nyhet

WFS-tjänst för artobservation

Publicerad: 17 juni 2022

Via API:et Species Observation System finns nu en WFS-tjänst (Web Feature Service) som blir ytterligare ett sätt att hämta och använda artobservationsdata.

SLU Artdatabankens nya WFS-tjänst (Web Feature Service) tillåter dig att hämta in artobservationer direkt till ditt eget GIS-program. Du kan också använda tjänsterna för att göra direktanrop i din webbläsare utan att gå via ett GIS-program. WFS är en internationell standard för åtkomst av data via internet, den publicerar geografisk information i vektorformat.

WFS-tjänsten är kopplad mot vårt API för artobservationer från flera datakällor (Species Observation System API) från ett flertal olika dataleverantörer. Datainnehåll, databasernas uppbyggnad och deras syfte kan skilja sig åt, men omvandlas till ett gemensamt format med minsta gemensamma nämnare i vårt Species Observation System. Den nya WFS-tjänsten kommer att ersätta nuvarande SLW WFS-tjänst som vi planerar att avveckla vid årsskiftet 2022-23.

Liksom den nuvarande SLW WFS-tjänsten kan den nya inte hantera skyddade fynd. Skyddade fynd kommer man av säkerhetsskäl bara åt direkt via API:et och om man har behörighet.

Dokumentation för tjänsten: https://github.com/biodiversitydata-se/SOS/blob/master/Docs/WfsService.md

OM man vill utveckla egna applikationer kan man också gå direkt mot vårt API för artobservationer från flera datakällor (Species Observation System API).