Letar du efter bestämningshjälp?

Senast ändrad: 08 januari 2024

Behöver du hjälp med att bestämma en artobservation, eller letar du efter fakta om en specifik art? Här finns olika tjänster och tips. Glöm inte att rapportera när du vet vilken art du sett.

Artnycklar

Artbestäm genom att steg för steg ringa in den art som du hittat.

Sök med bild

Få ett artförslag med hjälp av funktionen Sök med bild i Artfakta. Funktionen bygger på miljontals artbilder från hela norra Europa, inklusive bilder från Artportalen.

Närbild på mobil som fotograferar ödla på stam. Foto

Information om arter

I Artfakta finns samlad artinformation inklusive ekologi, utbredning och kännetecken.

Bokverket Nationalnyckeln

Ett systematiskt uppbyggt bokverk som presenterar svenska arter.

Fler tips på hur du kan få hjälp med artbestämning:

Om du ändå inte lyckas med din artbestämning

Om du inte lyckas bestämma vilken art du sett med våra digitala tjänster finns grupper på Facebook där du kan få hjälp med artbestämning. Nedan finns en lista med länkar till respektive grupp. Kontakta oss gärna om du har tips på fler Facebook-grupper eller webbsidor.

Insekter - allmänt/diverse

Vilken insekt

I vilken insekt kan man fråga om vilket småkryp som helst, vi svarar så gott vi kan och hänvisar för mer info till lämplig grupp.

Intressanta fynd av insekter

Detta är menat att vara en rapportsida för intressanta fynd av insekter i alla kategorier och från hela landet. I det fall man inte har kännedom om insekten man publicerat på bild och vill veta mer, finns expertis att tillgå som i mån av tid gärna hjälper till att identifiera fyndet.

Insekter i Sverige (Sveriges Entomologiska Förening)

En grupp för insektintresserade. Intressanta fynd eller bestämningshjälp. Välkomna att lägga upp bilder och ställ frågor!

Tvåvingarnas liv (Diptera)

Insektsdagboken eller Vad händer på lakanet i natt

För att avlasta Intressanta fynd av Insekter i Sverige skapas härmed en sida för oss som vill visa vanliga och ovanliga arter i vår närhet. Kanske inte främst som artbestämningssida som redan finns i vilken insekt och just Intressanta fynd, utan mer en sida för insektsnörden och kanske nybörjaren att nöta in aktuella arter och se vackra insektsbilder.

Fjärilar

Svensk dagfjärilsövervakning

Från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr flyger det dagfjärilar. Men vilka? Och när? Och hur många? Var med och räkna från och med 2010! Vill du ha bestämningstips för foto? Eller lägga upp skum fjärilsbild ur gömmorna? Gör gärna det!

Vilken fjäril

Här kommer en fortsättning på "Vilken"grupperna nu står fjärilarna på tur dessa vackra insekter får en egen grupp.

Nattfjärilarnas

En sida för de som önskar hjälp med bestämningar av Nattfjärilar. Vi startar med att inga tidsbegränsningar finns. Vill helst att djuren skall vara levande eller men döda djur som är snyggt uppsatta får förekomma. Inga genitaliebilder eller trashade djur får förekomma. 

Skalbaggar

Skalbaggarnas liv

Långhorningar

Det här är en grupp för oss som gillar Långhorningar. Här kan man dela med sig eller söka information av varandra eller få hjälp med bilder man tagit.

Humlor och bin

Vi som gillar Bin & Humlor

Här snackar vi om allt som har med bin och humlor att göra.

Trollsländor

Trollsländor

Vi diskuterar trollsländor. Lägger du ut en bild så glöm inte skriva var och när bilden är tagen och om du har frågor eller vill ha hjälp med artbestämningen.

Svampar

Svamp-klapp
Gruppen är till för alla oss som gillar svamp. Tänk därför på att kunskapsnivån i gruppen är så pass varierande att alla smeknamn på svampar bör undvikas.

Fåglar

Vår Skådarvärld

Detta är en öppen diskussionsgrupp för fältornitologi som drivs av Sveriges Ornitologiska Förening (SOF). Alla fältskådare är välkomna att vara med! I gruppen ska endast sådana frågor som rör fältornitologi diskuteras och alla medlemmar är varmt välkomna att göra egna inlägg och starta diskussioner i dessa frågor. Det kan handla om allt från art-, ålders- och rasbestämning, intressanta fynd, sköna sträcksiffror, spännande invasioner till varningar om bra väderläge.

Fåglar in på knuten

Denna grupp som drivs av föreningen Birdlife Sverige är en bred grupp för alla fågelintresserade som gläds över att ha fåglar inpå knuten varhelst de befinner sig! Här lägger vi därför ut bilder, filmer, tips, idéer och diskussioner om vilda fåglar inpå knuten. Vi hjälper gärna till med artbestämning och informerar om allt som har med fåglar och fågelskådning att göra. Här samlas alla nivåer av kunskap och vi delar gärna med oss och utbildar varandra.

Fåglar och fågelskådning

Ingen är för mycket nybörjare eller för erfaren. I vissa fall kommer inlägg som postas hänvisas till sidor där dessa kan tänkas passa bättre, i all väl mening. 

Artbestämning av fåglar

Syftet med gruppen är att hjälpa varandra med knepiga artbestämningar utifrån foton eller detaljerad beskrivning. 

Spindlar

Spindelnätet

Spindelnätet är en grupp om svenska spindlar och andra spindeldjur. Inriktningen är vetenskaplig/populärvetenskaplig och här kan man rapportera intressanta fynd, få hjälp med artbestämningar i den mån gruppen har medlemmar med tid och kunskap att hjälpa till, och diskutera svensk spindelfauna i största allmänhet. Alla med ett intresse för åttbenta kryp är välkomna, oavsett hur lite eller mycket man kan sedan tidigare! 

Kärlväxter

Vilken växt

För oss som vill veta vilken växt vi har fotat. Vi hjälps åt att arta våra växter, och diskutera dessa.

Los Adventivos

Vi som öppet vågar diskutera intressanta växter framförallt ruderater.

Mossor och lavar

Mossor och lavar

För oss som gillar mossor och lavar. Kanske kan vi hjälpas åt med artbestämning och dela med oss av roliga fynd.

Fladdermöss

Snäckor och sniglar

Leddjur

Leddjurens liv

(Arthropoda men varken insekter eller spindlar)

Gallbildningar

Galler i vår natur
Gruppen har som syfte att i ord och bild utbyta erfarenheter från möten med galler - en underskattad företeelse i vår natur. Här kan även inrymmas andra konstiga bildningar och missbildningar, som kanske inte är galler, men som väcker berättigad uppmärksamhet under våra vandringar i vår sköna natur.

Foto i bildknapp "Sök med bild": © Anders Tukler/SLU Artdatabanken