Ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

Naturvårdspriset 2020 för arbete med att öka biologisk mångfald i odlingslandskapet

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2020 går till Helena Allard för hennes arbete med att ta fram en åtgärdslista för att öka den biologiska mångfalden på alla Svenskt Sigill-gårdar som odlar frukt, grönsaker, blommor, prydnadsväxter eller spannmål. Genom åtgärdslistan har möjligheterna för den biologiska mångfalden ökat kraftigt i odlingslandskapet.

Loading…