Hoppa till huvudinnehåll

SLU Artdatabanken

- ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

Dagens natur

  • Ut och leta efter gullrisbock!

    Svart, avlång skalbagge med långa sprötar. Sitter på grönt blad. Foto Att skåda och fotografera långhorningar är ett populärt och växande intresse. Det har också gett ökad kunskap om många arter inom familjen. Här vill vi lyfta fram gullrisbocken – en rödlistad art som fortfarande är dåligt känd och som förtjänar mer uppmärksamhet.
  • Havsnejonöga − Sveriges mest hotade fisk

    En fisk ligger på sandig botten. Foto [2023-05-03]. Havsnejonöga har funnits i över 400 miljoner år men idag är artens överlevnad starkt hotad och riskerar att helt försvinna i Sverige. Arten hotas bland annat av utbyggnad och reglering av vattendrag och att det råder brist på stora fiskar längs västkusten.
  • Leta groddjur i vår

    Två bruna paddor på sand där den ena sitter på den andra. Foto [Publicerad 2023-04-11]. Groddjur är fascinerande, särskilt nu på våren när de könsmogna djuren söker sig till lämpliga dammar eller andra vattensamlingar för att para sig och lägga rom. Det här beteendet kan hjälpa oss att övervaka groddjuren relativt enkelt och det är något alla kan hjälpa till med.

Har vi flest arter i Europa på campus?

22 maj–30 juni gäller det att hitta och rapportera de arter som förekommer på SLU:s campusområden. Följ med på aktiviteter, tävla med dina kollegor under lunchpausen eller rapportera själv – det viktiga är att vi rapporterar in arter på Artportalen. Utmaningen är ett samarbete och en tävling mellan 17 europeiska universitet. Nya aktiviteter fylls på kontinuerligt – håll koll på programmet för ditt campus.

Se Flora- och faunavårdskonferensen

Missade du årets konferens, eller vill du se något av första dagens föredrag igen? Nu finns inspelningarna tillgängliga.

Författarna berättar

Författarsamtal om den nylanserade volymen i Nationalnyckeln till Sveriges flora och Fauna: Blötdjur: Snyltsnäckor–skivsnäckor. Ted von Proschwitz, Jonas Roth och Kennet Lundin.

Aktuellt SLU Artdatabanken

Huvudbild: © Jonas Roth/SLU Artdatabanken

Loading…