ArtDatabanken

Titta på Flora- och faunvårdskonferensen

Årets Flora- och faunavårdskonferens med temat Natur i förvandling - främmande arter och naturvård anordnades 10 april i Uppsala. Konferensen tog bland annat upp risken med främmande arter i svensk natur och vem har ansvar för dem. Nu kan du titta på konferensen i sin helhet eller enskilda föredrag.