Hoppa till huvudinnehåll

SLU Artdatabanken

- ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

Dagens natur

  • Så känner du igen en tigermygga

    Svart mygga med vita streck sitter på grönt blad. Foto Efter nyheten att tigermyggan påträffats i Sverige för första gången har det kommit många telefonsamtal och mejl från människor som tror att de har hittat tigermyggor.
  • Rikkärr – våra artrikaste myrar

    Gräsbeklädd våtmark med enstaka, utspridda träd. Foto De är kanske mest kända för sina många arter av orkidéer, men rikkärr utgör i själva verket en viktig livsmiljö för en stor mängd arter. Många av dem är krävande och förekommer inte i andra myrtyper. Hur mår Sveriges rikkärr, och vad kan vi göra för att gynna dem?
  • Snabbkurs i att artbestämma landsnäckor

    Snäckskal mot svart bakgrund och med uppritade hjälplinjer. Foto [Publicerad 2023-07-18]. Landsnäckor finns nästan överallt men är trots detta relativt okända. En orsak till detta är att de drygt 100 bofasta arterna i Sverige har ansetts svåra att bestämma, delvis på grund av avsaknad av svensk litteratur. Men nu finns en ny Nationalnyckelvolym med bestämningslitteratur samt digital information för denna organismgrupp. I den här artikeln får du handfasta tips som hjälper dig att komma igång med artbestämningen.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter kan orsaka stor skada på miljön. De tränger ut naturligt förekommande arter och är ett av de största hotet mot den biologiska mångfalden. Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Blomma på arten jättebalsamin med rosa-lila blomblad. Foto

Föredrag om främmande invasiva arter

Flora- och faunavårdskonferensen 2019: Natur i förvandling - främmande arter och naturvård

Sök med bild

Bestäm art med hjälp av funktionen Sök med bild i Artfakta. Funktionen bygger på miljontals artbilder från hela norra Europa, inklusive bilder från Artportalen.

Närbild på mobil som fotograferar ödla på stam. Foto

Aktuellt SLU Artdatabanken

Huvudbild: © Jonas Roth/SLU Artdatabanken

Bildknapp – Föredrag om främmande invasiva arter: © Mikael Wallerstedt/SLU Artdatabanken

Loading…