FLORA- OCH FAUNAVÅRD

FLORA- OCH FAUNAVÅRD KONFERENS 17-18 MARS

Årets Flora- och faunavårdskonferens slår upp portarna!

Temat är Biologisk mångfald på agendan - dags att agera. Konferensen är en mötesplats för kunskap och människor inom naturvård, i år möts vi digitalt.
Välkommen 17-18 mars!

Loading…