Hoppa till huvudinnehåll

SLU Artdatabanken

- ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

Dagens natur

  • Linnés växter hotas av nyplantering och sådd

    Gammal karta över Uppsalatrakten med vägar uppritade. Illustration Runt Uppsala finns vilda växter som kan vara släktingar till just den växtindivid som Carl von Linné studerade när han gav namn till arten. Många av de växtarter som Linné och hans studenter studerade kring Uppsala finns fortfarande kvar. Men de är hotade av genetisk förorening på grund av massinförsel av samma arter men med annan proveniens.
  • Jordstjärnor – en karismatisk svampgrupp att leta efter under hösten

    Svamp med skal som spruckit upp likt en stjärna med boll i mitten. Foto Jordstjärnor är intressanta och spännande svampar som dyker upp under sensommaren och hösten. De påminner om röksvampar men spricker upp som små stjärnor. Många arter går att bestämma i fält eftersom svamparna har karaktäristiska drag som går att se med blotta ögat.
  • Nytt bi hittat i Sverige

    Rött, svart och vitt bi sitter på blad. Foto Brokadbi Epeoloides coecutiens har hittats i Sverige för första gången. Fyndet gjordes på en strandäng i Norrtälje kommun den 9 juli 2023. Arten är närmast funnen på Åland och har fått namnet brokadbi efter honans vackra teckning.

Arbetet med nästa rödlista har startat

Den svenska rödlistan tas fram av SLU Artdatabanken i samarbete med 16 expertkommittéer. Rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige. Den ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan kan vara till hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar och kan bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål.

Vi fortsätter arbetet med att utveckla Artfakta och Artportalen

Nu har all rapportering och bevakningar flyttat in i Artportalen och Artfakta har fått en förnyad startsida med förändrad navigering.

Save the date 24-25 april

Boka 24-25 april 2024 i kalendern. Då går nästa Flora- och faunavårdskonferens av stapeln i Uppsala. Program kommer i februari.

Aktuellt SLU Artdatabanken

Huvudbild: © Jonas Roth/SLU Artdatabanken

Loading…