SLU-nyhet

Genetisk mångfald kan nu övervakas globalt

Publicerad: 05 juli 2024
Kollage med artbilder. Kollage

Att övervaka genetisk mångfald i stor skala har varit en utmaning. Nu har dock 49 forskare, bland annat Henrik Thurfjell från SLU Artdatabanken, i ett internationellt samarbete kommit fram till att det är möjligt.

Genetisk mångfald, variationen i DNA-kod bland individer av samma art, hjälper arter och ekosystem att anpassa sig och överleva. Koraller i varmare vatten, växter utsatta för stigande havsnivåer, fåglar som upplever nya sjukdomar – genetisk mångfald är lösningen på några av dessa problem. Men bevarar vi tillräckligt med genetisk mångfald?

I december 2022 undertecknade 196 länder ett avtal, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), för att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2030. Bland åtagandena fanns en ny milstolpe: att bevara genetisk mångfald och övervaka och rapportera dess status för alla arter, inte bara de med socioekonomiskt och kulturellt värde. Men genetiska studier är dyra och kräver avancerade laboratorier och personal. Kan vi ändå övervaka genetisk mångfald i stor skala överallt?

Ett internationellt team av 49 forskare har arbetat för att besvara denna fråga. Resultaten är nu publicerade i tidskriften Ecology Letters och svaret är tydligt: Ja, det är genomförbart och nödvändigt att uppskatta och övervaka genetisk mångfald, både på nationell och global nivå. Det kan göras genom att använda genetiska eller ekologiska undersökningsdata från vetenskapliga studier och medborgarforskning som Artportalen. Även lokal kunskap blir här värdefull.


Kontaktinformation

Henrik Thurfjell, däggdjur, kräldjur, grodor och fåglar (Tetrapoda)
SLU Artdatabanken
henrik.thurfjell@slu.se  018-672617, 073-0402221