Fiskar

Senast ändrad: 25 augusti 2023
Mal simmar längs stenig botten i grönaktigt vatten. Foto

Under konstruktion!

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation