Fiskar

Senast ändrad: 18 oktober 2022
Mal simmar längs stenig botten i grönaktigt vatten. Foto
Mal (Silurus glanis) är sedan 2015 rödlistad som Sårbar VU. Med en längd på minst tre meter är det den största av alla europeiska fiskar som lever hela livet i sötvatten. Foto: Anders Salesjö

Under konstruktion!


Kontaktinformation