Sök med bild

Senast ändrad: 21 februari 2024
Gul blomma och bi med hörn av fyrkant och bild-ikon över. Foto och grafik

Inom tjänsten artbestämning har du möjlighet att söka med bild. Det rör sig om en beta-version vilket innebär att funktionen inte är färdigutvecklad men kan börja användas för att skaffa erfarenheter inför fortsatt utveckling.

Sök med bild låter dig ladda upp egna bilder för att få artförslag. Funktionen, som använder sig av bildigenkänning, går att hitta under sökfältet för artbestämning på Artfakta. Den har tagits fram av SLU Artdatabanken med hjälp av en teknisk modell från norska Artsdatabanken i samarbete med holländska Naturalis. En modell för växter levereras av Pl@ntNet.

Bilder sparas lokalt och laddas sedan upp (funktionen har inte tillgång till din kamera). De behöver inte vara av särskilt hög kvalitet, men det kan underlätta att testa med flera bilder från olika vinklar. Efter uppladdning kan bilden beskäras – förslagen blir ofta bättre om den fotograferade arten fyller ut rutan så mycket som möjligt.

Eftersom förslagen är beroende av de bilder som redan finns i databasen går det inte alltid att räkna med att få svar, särskilt inte när det gäller sällsynta arter som sällan fotograferas. Men funktionen kan ändå vara ett stöd vid artbestämningen då du kan få förslag på närstående arter att utgå ifrån och jämföra med. Du måste själv ta ställning till om förslaget är rimligt och uppmuntras att använda andra funktioner som komplement innan du bestämmer dig för art.

Bilder som skickas med rapporter efter korrekt artbestämning kan användas för att träna modellen till att bli bättre över tid. En ambition inför framtiden är här att använda alla tillgängliga bilder som är tagna i Sverige, inte minst sådana som kommer från användare av Artportalen och Artfakta. Det kan också bli aktuellt att koppla på fler modeller för artbestämning.

Kom gärna med synpunkter till mejladressen nedan, och glöm inte att rapportera dina observationer med bild!


Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter kring innehåll och funktion, kontakta oss på artfakta@artdatabanken.se.