Artportalens tjänster

Senast ändrad: 25 juni 2024

Artportalen är ett system för observationer av Sveriges vilda växter, djur och svampar. Systemet består av en databas med flera tillhörande tjänster för rapportering, sökning och hantering av artobservationerna.

Artportalen.se

Artportalen.se är anpassad för att användas på en vanlig dator, men fungerar inte lika bra på mobila enheter. Mobilanpassade lösningar finns för rapportering och för att följa dagsaktuella fynd (se längre ner).

Nytt i juni 2024: Fältdagboken lanseras för mobil. Till fältdagboken

Nytt i december 2023: Artportalen har påbörjat flytten till ny teknisk miljö Artportalen beta

För dig som är intresserad av att lära dig mer om arter eller redan är kunnig rekommenderar vi att du lär dig använda Artportalen.se och upptäcker alla funktioner och möjligheter som finns där. Exempel på vad du kan göra på artportalen.se:

 • Rapportera via webbformulär med möjlighet att ange en mängd olika egenskaper anpassade för artgruppen samt t.ex. biotop, substrat, samling, och vem som gjort artbestämningen (determinatör och konfirmatör). Fynden hamnar i granskningsläge innan publicering.
 • Importera stora datamängder via excel-importen.
 • Söka och filtrera bland fynduppgifterna samt visa dem i olika kartvyer.
 • Ändra dina fynduppgifter och fyndplatser.
 • Se listor för att hålla kolla på vem eller var i landet det rapporteras mest.
 • Skapa och administrera projekt samt rapportera till projekt med tillhörande projektparametrar.
 • Hantera kontoinställningar.
 • Lägga till bild och länk till andra media, t.ex. film och ljud.
 • Lägga till medobservatörer.
 • Skapa och redigera fyndplatser, flytta fynd mellan fyndplatser och importera shapefiler. 
 • Få översikt i bildgallerier.
 • Möjlighet att kommentera andras bilder och fynd. Sortera fram bilder med kommentarer.
 • Skapa fältbesök för att skriva dagboksanteckningar och dokumentera omständigheterna, t.ex. vädret.
 • Atlaskartor.
 • Rapportera i andra hand, d.v.s. åt någon annan.
 • Använda funktionalitet kopplad till roller med särskilda behörigheter.

Dagens fynd – mobilanpassad vy för att snabbt se dagsaktuella fynd

Här får du snabbt en överblick i telefonen över de intressantaste fynden för dagen och en vecka tillbaka.

Artportalens checklista – rapportera utifrån en krysslista i mobilen

Artportalens checklista är en webbtjänst som är byggd för att användas för rapportering av arter i fält. Arterna kryssas av i en färdig artlista som är anpassad till den plats man befinner sig på och till aktuell årstid. Checklistan kan användas för alla artgrupper, men fungerar bäst för arter som är möjliga att artbestämma i fält och där artlistan blir rimligt lång, t.ex. fåglar, dagfjärilar och trollsländor. Nytt i december 2023: nu går det att använda checklistan utan att ladda en fördefinierad lista med arter, ströfynd. Lägg bara till de arter du vill rapportera utan hålla dig till en artgrupp, blanda arterna varefter du stöter på dem. Fördelen med denna typ av rapportering är att du samlar hela listan med fynd innan de rapporteras in i Artportalen. Det blir då enkelt att komplettera fynden och kontrollera innan rapportering sker. Du kan till och med vänta tills du kommer hem, öppna checklistan i datorn och sedan rapportera.

Artportalens checklista rekommenderas för dig som är en relativt van rapportör. 

Artportalens checklista erbjuder inte bara ett smidigt sätt att rapportera utan förser också forskare med värdefullt data om arters frånvaro.

 Exempel på vad du kan göra i Artportalens checklista:

 • Rapportera utifrån en autogenererad artlista baserad på aktuell årstid och plats. Möjlighet att lägga till valfria arter till din lista. 
 • Rapportera utifrån en artlista som definierats inom ett projekt (projekts artlistor administreras på Artportalen.se).
 • Använda checklistan offline. Du behöver vara online när listan skapas och när den ska rapporteras in.
 • Rapportera direkt i fält eller i efterhand och med möjlighet att ange en mängd olika egenskaper anpassade för artgruppen samt t.ex. biotop och substrat.
 • Ha flera listor igång samtidigt, t.ex. en för fåglar och en för fjärilar.
 • Dela fynden live med andra m.h.a. taggningsfunktionen som visar deltagarnas resultat på en gemensam digital resultattavla.
 • Hämta positionen från telefonens GPS eller från information i bilden.
 • Skapa ny fyndplats eller rapportera på privata fyndplatser, allmänna fågellokaler (endast fåglar) eller projektfyndplatser.
 • Rapportera till projekt. Om projektet har en artlista kan denna lista användas i checklistan. Om projektet har egna parametrar kan dessa anges i checklistan. 
 • Komplett checklista: om du har rapporterat alla arter (inom vald artgrupp) som du observerat och kunnat artbestämma under ditt fältbesök.
 • Samma konto som på artportalen.se.

Artportalens mobilrapportering 

För dig som rapporterar sällan eller för dig som är en van rapportör och har behov av att kunna rapportera från mobilen. Mobilrapporteringen i Artfakta är ett smidigt och mobilanpassat sätt att rapportera på. Här rapporteras arterna en och en.

Exempel på vad du kan göra i mobilrapporteringen:

 • Rapportera direkt i fält eller i efterhand och med möjlighet att ange en mängd olika egenskaper anpassade för artgruppen samt t.ex. biotop och substrat.
 • Hämta positionen från telefonens GPS eller från information i bilden.
 • Skapa ny fyndplats eller rapportera på privata fyndplatser eller allmänna fågellokaler (endast fåglar).
 • Du behöver skapa konto på SLU Artdatabanken

 

Kontolös rapportering (hittas under mobilrapportering i Artportalen)

Invasiva arter - hjälp till att hitta invasiva arter och ta reda på hur man bekämpar dem

För dig som vill hjälpa till att hitta invasiva arter och få veta mer om invasiva arter finns en specialanpassad rapporteringsfunktion. Rapporterna granskas innan de hamnar i Artportalen.

Exempel på vad du kan göra på invasivaarter.nu:

 • Läs fakta och få hjälp med artbestämningen.
 • Rapportera utan konto eller med konto. Om du rapporterar i inloggat läge hamnar dina fynd i Artportalen som vanligt. Om du rapporterar utan konto hamnar fynden i Artportalen först efter granskning och godkännande.
 • Bevaka invasiva arter. I funktionen Bevakningar kan du lägga upp en bevakning och få meddelande när arten rapporteras i ett område. Ifall du vill använda bevakningar så måste du skapa konto.

Rappen - hjälp till att hitta främmande vattenlevande arter 

För dig som vill hjälpa till att hitta vattenlevande djur och växter som är speciellt viktiga att hålla koll på för att tidigt kunna upptäcka hot mot våra levande sjöar, vattendrag och hav. Rapporterna granskas av experter kopplade till Havs- och vattenmyndigheten och hamnar därefter i Artportalen.

Exempel på vad du kan göra på rappen.nu:

 • Läs fakta och få hjälp med artbestämningen.
 • Rapportera utan konto eller med konto. Om du rapporterar i inloggat läge hamnar dina fynd i Artportalen som vanligt. Om du rapporterar utan konto hamnar fynden i Artportalen först efter granskning och godkännande av artexperter kopplade till Havs- och Vattenmyndigheten.

Skyddsvärda arter

Här kan du rapportera observationer av skyddsvärda arter som är viktiga för ett rikt växt och djurliv och som vi behöver mer kunskap om. Din rapport hjälper oss att följa var arterna finns och när de finns där. Det är betydelsefull kunskap i arbetet för att skydda arterna. Skyddsvärda arter drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket.

Exempel på vad du kan göra:

 • Läs fakta och få hjälp med artbestämningen.
 • Rapportera utan konto eller med konto. Om du rapporterar i inloggat läge hamnar dina fynd i Artportalen som vanligt. Om du rapporterar utan konto hamnar fynden i Artportalen först efter granskning och godkännande.

SLU Artdatabankens API:er 

SLU Artdatabanken tillgängliggör data via API:er så att myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner på ett enkelt sätt kan visa information om arter i egna applikationer. API:er för inrapportering finns också. 


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967