Avgifter för bilder och skyddsklassade fynd

Senast ändrad: 24 augusti 2023

Från och med 2019 tar SLU Artdatabanken ut avgifter för vissa tjänster. Avgiften är till för att täcka de kostnader som SLU Artdatabanken har för hantering och support för dessa tjänster. I dagsläget omfattas tjänsterna engångsuttag av fynddata och bildhantering av avgifter.

Tjänsten åtkomst till skyddsklassade fynd

SLU Artdatabanken erbjuder, efter sekretessprövning, åtkomst till skyddsklassade fynd genom engångsuttag. Mer information om åtkomst till skyddsklassade arter hittar du här.

Länsstyrelser, kommuner, statliga myndigheter,forskare och ideella föreningar, utan kommersiella syften, behöver inte betala för åtkomst till skyddsklassade fynd.

Bildhantering

SLU Artdatabanken kan i vissa fall bevilja tillstånd att publicera enstaka bilder i ett specificerat, icke-kommersiellt sammanhang. Förfrågan om sådant tillstånd ska inför varje tänkt publicering skickas in till upphovsratt@artdatabanken.se. Vid beviljat tillstånd för angiven publicering tar vi ut en avgift för vår hantering av ärendet.

Om tillstånd beviljas kan jpg-bilder upp till 1600 x 1200 px laddas ner från Artfakta. Vid behov av större bildfiler kan dessa erhållas mot en tilläggskostnad.

Priser

Engångsuttag av fynddata, gäller från 1 april 2019

  • Engångsuttag, 1500 kr per ärende upp till en timme. Därutöver debiteras ytterligare 1500 kr per timme.

Avgift bildhantering, gäller från 1 april 2019

  • Vid beviljat tillstånd, grundavgift 700 kr (även för jpg-bilder som beställaren själv kan ladda ned).
  • Bilder större än 1600 x 1200 px kan erhållas mot en tilläggskostnad om 200 kr per bild.

Alla avgifter ovan anges exklusive moms.

FAQ

Avgifter allmänt

Varför måste SLU Artdatabanken ta betalt?

En utmaning för SLU Artdatabanken är att våra tjänster blir mer och mer efterfrågade vilket innebär ökande kostnader.

Hur går betalningen till?

SLU Artdatabanken kommer att skicka en faktura till angiven fakturaadress.

 

Avgifter skyddsklassad fynddata

Kostar det verkligen något att få tillgång till fynddata, uppgifterna finns ju i Artportalen?

Artportalen är ett öppet system och kommer fortsätta att vara det. Avgiften är kopplad till de tjänster vi utför vid engångsuttag av skyddsklassad fynddata.  

Måste alla betala för åtkomst till skyddsklassad fynddata?

Länsstyrelser, kommuner, statliga myndigheter, forskare och ideella föreningar, utan kommersiella syften, behöver inte betala för åtkomst till skyddsklassad fynddata.

Övriga intressenter som vill nyttja engångsuttag behöver i dagsläget betala en avgift.

 

Bildhantering 

Stämmer det att jag kan använda era bilder gratis?

Bara genom direkt länkning. Att hotlinka till våra digitalt publicerade bilder är tillåtet, under förutsättning att upphovsmannen namnges och att bilderna inte visas på sådant sätt att upphovsmannens ideella rätt kränks. Icke kommersiella aktörer kan, i vissa fall och beroende på hur våra avtal med upphovsmännen ser ut, efter ansökan få tillstånd att publicera våra bilder på annat sätt än genom länkning mot en administrativ avgift.

Om jag får publiceringstillstånd, får jag då publicera bilderna fritt?

Nej, man erhåller publiceringsrätten för specifikt ändamål.

Varför måste ni ta ut en avgift?

Att hantera förfrågningar och bilder för leverans innebär administrativa kostnader.

Vid publicering av en bild, vad får jag göra med bilden?

Ingenting. Bilden får ej beskäras, vridas, ändras färg osv. Se alltid till att upphovsmannens ideella rättigheter beaktas vilket inkluderar att namnge upphovsmannen.