Hoppa till huvudinnehåll

Artportalen

Artportalen är ett system för inrapportering och sökning av artobservationer i Sverige. Artportalen är ett öppet system och används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner.

En uggla, en murkla och en blomma med geting på. Illustration.

Artportalen är viktig för svensk naturvård

Artportalen är ett viktigt verktyg för naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem.

Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.

Artportalen är öppen för alla som vill rapportera och söka bland de 98 miljoner (juni 2023) fynduppgifterna.  

Vill du få ut mesta möjliga av Artportalen?

På Artportalen kan du rapportera och söka bland alla fynd i Artportalen. Här kan du också redigera fynduppgifter, skapa och administrera projekt, importera stora datamängder och mycket mer. Därtill finns också den mobilanpassade checklistan som erbjuder ett enkelt sätt att rapportera utifrån en färdig artlista. 

Har du hittat en art som du vill rapportera?

Du rapporterar enklast med Artportalens mobilrapportering. Skapa ett konto, ladda upp en bild (om du vill) och ange var och när du såg arten.

Artportalens grundpriciper

Artportalens grundprinciper

  • Dina fynd visas öppet
  • Känsliga arter skyddas
  • Du ansvarar själv för kvaliteten
  • Utvalda fynd kvalitetsgranskas
  • Säker och långsiktig datalagring

Läs mer Artportalens grundprinciper.

Vilka står bakom Artportalen?

Artportalen drivs av SLU Artdatabanken, i samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar: Sveriges ornitologiska förening, Svenska botaniska föreningen, Sveriges mykologiska förening, Sveriges entomologiska förening, Länsstyrelserna, Kommunerna, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturskyddsföreningen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Artportalen finansieras till stor del av Naturvårdsverket.

Har du hittat en invasiv art?

Har du hittat en invasiv art? För rapportering av invasiva arter finns invasivaarter.nu, där du också kan läsa vilket hot arten utgör. Här kan du rapportera utan konto.

Vilket rapporteringssätt passar dig?

Det finns flera sätt att rapportera till Artportalen på. Välj det sätt som passar dig bäst. Samma inloggningsuppgifter gäller i alla tjänster. Till Artportalen kan alla som vill rapportera in sina artfynd, och man kan rapportera in fynd av de flesta flercelliga organismer som påträffas i Sverige.

Frågor och svar

Här finns hjälp för dig som är användare av någon av våra webbtjänster eller har en fråga som relaterar till dem. Här kan du bl.a. läsa om: hur Artportalen, Artfakta och våra andra webbtjänster fungerar och hänger ihop med varandra, rapportering och utsökning av artobservationer, känsliga arter och skyddsklassning av arter, konto, inloggning och behörighetsroller. användarvillkor, hantering av personuppgifter m.m.

Nyheter Artportalen

Publicerad: 08 juni 2023 - Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se
Loading…