Artportalens tillgänglighetsredogörelse

Senast ändrad: 21 februari 2024

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Artportalen på SLU Artdatabanken och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att webbapplikationen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 AA.
Några exempel:

  • Dokument i pdf-format, exempelvis manualer, övningar och tekniska beskrivningar.
  • Webbplatsen saknar delvis responsiv design för att lätt kunna användas på andra medier som smarta telefoner eller läsplattor.
  • Filmer på webbplatserna inte är textade.

 

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Du kan kontakta oss på:
E-post: tillganglighet@artdatabanken.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver att kunna vända dig till DIGG, Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2020-09-24.


Kontaktinformation