Hoppa till huvudinnehåll

Faunaväkteri

Faunaväkteri är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare!

Närbild framifrån av klarvingad jättestövslända. Foto.

Faunaväkteri

SLU Artdatabanken är nationell koordinator och driver olika övervakningsprojekt tillsammans med bland andra Naturskyddsföreningen, Sveriges Entomologiska Förening och Svensk Dagfjärilsövervakning.

Faunaväktaren rapporterar sitt resultat till Artportalen där all data lagras och blir tillgängligt så att utvärdering och analyser kan göras. Genom samarbete kan övervakningen och uppföljningen ske på nationell nivå, och kunskapen kan användas inom naturvårdsarbete, miljöövervakning och vid bevarandearbete av rödlistade arter. 

Börja faunaväkta!

Hjälp oss att öka kunskapen om Sveriges rödlistade arter. Var med i en kampanj – eller flera – och rapportera dina fynd i Artportalen. Eller varför inte börja följa småkrypsarter på en eller flera specifika, närliggande lokaler? Regelbundna återbesök gör att artens eller arternas tillstånd kan följas samtidigt som hot mot lokalen kan uppmärksammas. För att kunna göra kvalificerade naturvårdsbedömningar är långa tidsserier en ofta efterfrågad men saknad kunskap. Du kan själv välja en eller flera rödlistade arter på en eller flera specifika lokaler. Nedan kan du läsa mer om hur du kan väkta småkryp, marina arter, spindlar, bastardsvärmare, groddjur, trollsländor och buskmus. 

Har du frågor om Faunaväkteriet, kontakta Sofia Blank.

Foto: Krister Hall. Klarvingad jättestövslända

Börja faunaväkta småkryp!

Faunaväktare följer upp status och trender för insekts- och spindelpopulationer genom att regelbundet besöka kända lokaler.

Bild från sidan på en grön-guldskimrande skalbagge. Foto.
Närbild på man som tittar i en lupp på ett småkryp. Foto.

Rapportera på Artportalen

För att kunna rapportera på Artportalen behöver du ha ett konto – hör av dig om du behöver hjälp med att skapa ett konto. Fynden rapporteras under projektkategorin ”Faunaväkteri”. Ta gärna en eller flera bilder på din art i fält vid första besöket och ladda upp bilderna på Artportalen. Genom att andra kan se dina bilder och att de sparas som belägg så får dina fynd en viktig kvalitetsstämpel.

Kom ihåg att även ett besök utan fynd är viktigt att rapportera!

Foto: Johan Samuelsson

Huvudbild: © Pavel Bína

Publicerad: 30 mars 2023 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…