Hoppa till huvudinnehåll

Faunaväkteri

Faunaväkteri är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare!

Faunaväkteri

SLU Artdatabanken är nationell koordinator och driver olika övervakningsprojekt tillsammans med bland andra Naturskyddsföreningen, Sveriges Entomologiska Förening, Trollsländeföreningen och Svensk Dagfjärilsövervakning.

Faunaväktaren rapporterar sitt resultat till Artportalen där all data lagras och blir tillgängligt så att utvärdering och analyser kan göras. Genom samarbete kan övervakningen och uppföljningen ske på nationell nivå, och kunskapen kan användas inom naturvårdsarbete, miljöövervakning och vid bevarandearbete av rödlistade arter. 

Börja faunaväkta!

Hjälp oss att öka kunskapen om Sveriges rödlistade arter – och rapportera dina fynd i Artportalen. Eller varför inte börja följa grodor på en eller flera specifika, närliggande lokaler? Regelbundna återbesök gör att artens eller arternas tillstånd kan följas samtidigt som hot mot lokalen kan uppmärksammas. För att kunna göra kvalificerade naturvårdsbedömningar är långa tidsserier en ofta efterfrågad men saknad kunskap. Du kan själv välja en eller flera rödlistade arter på en eller flera specifika lokaler. Nedan kan du läsa mer om hur du kan väkta  marina arter och groddjur. Småkryp, bastardsvärmare och hoppspindlar drivs av Sveriges Entomologiska Förening. Trollsländeföreningen driver ett väkteri om trollsländor.

Har du frågor om Faunaväkteriet, kontakta Sofia Blank.

Nystart för faunaväkteri av småkryp!

I projektet Faunaväkteriet småkryp som drivs av Sveriges entomologiska förening (SEF) kan i princip alla rödlistade insekter och spindlar övervakas.

Bild från sidan på en grön-guldskimrande skalbagge. Foto.

Hjälp oss övervaka våra trollsländor

Vill du hjälpa till med att öka kunskapen om våra trollsländor? Då kan du söka efter sju trollsländearter. Arterna som ingår är rödlistade i Sverige eller är habitatdirektivsarter.

Gråsvart slända på grässtrå. Foto

Rapportera på Artportalen

För att kunna rapportera på Artportalen behöver du ha ett konto – hör av dig om du behöver hjälp med att skapa ett konto. Fynden rapporteras under projektkategorin ”Faunaväkteri”. Ta gärna en eller flera bilder på din art i fält vid första besöket och ladda upp bilderna på Artportalen.

Huvudbild gröngrening: © Fredrik Pleijel

Vanlig padda: © Sofia Blank

Publicerad: 20 mars 2024 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…