Lämna förslag till SLU Artdatabankens naturvårdspris 2023

Senast ändrad: 20 januari 2023
Kvinna med blå skjorta och grått hår håller i en glasstatyett. Foto
Förra årets pristagare var Ebba Werner som genom sitt arbete med att sprida kunskap om blomrika vägkanter visat att de kan bli blommande resurser för pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar. Foto: Krister Hall

Hjälp oss att hitta vinnaren av SLU Artdatabankens naturvårdspris 2023. Vi vill med detta pris uppmärksamma det arbete som sker med att bevara den biologiska mångfalden och visa att det finns många enastående insatser.

SLU Artdatabankens naturvårdspris delas årligen ut till person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. Den som vill kan lämna förslag till detta pris. SLU Artdatabankens ledningsråd utser utifrån de inkomna förslagen två nominerade som presenteras. Sista dagen att lämna förslag är 17 februari 2023. Vinnaren utses sedan genom omröstning där alla som vill kan delta.

Lämna förslag till naturvårdspriset

Uppgifter om dig som lämnar förslag: