Nominera till SLU Artdatabankens naturvårdspris

Senast ändrad: 01 mars 2024

Hjälp oss att hitta nästa mottagare av SLU Artdatabankens naturvårdspris. Vi vill med detta pris uppmärksamma det arbete som sker med att bevara den biologiska mångfalden och visa att det finns många enastående insatser.

SLU Artdatabankens naturvårdspris delas årligen ut till person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden.

Den som vill kan lämna förslag till detta pris. Enklast är att använda formuläret på denna sida.

Det är viktigt att ange en motivering som beskriver vad personen, organisationen eller företaget gjort för insats för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning.

Det går att lämna förslag året runt men för att bli aktuell för årets pris måste förslaget vara inlämnat senast sista februari.

SLU Artdatabankens naturvårdspris delas ut i samband med den årliga Flora- och faunavårdskonferensen varje vår.

Nominera till SLU Artdatabankens naturvårdspris

Räcker inte textrutan för din motivering finns möjlighet att ladda upp filer.