Hoppa till huvudinnehåll

Artfakta

Artfakta är till för dig som vill söka efter information om djur, växter och svampar i Sverige. Här kan du läsa fakta om arter, få hjälp med artbestämning och på ett smidigt sätt rapportera direkt till Artportalen.

Vad händer med Artfakta?

Artfakta byter utseende, men inte innehåll! Under en period framåt förnyar vi Artfakta och vissa störningar kan förekomma. En del information och funktionalitet byter plats, t.ex. kombinerar Artinformation nu det som tidigare presenterades under Artbestämning och Naturvård.

Illustrerad fågel med musiknoter mot blå bakgrund

Artinformation

Under artinformation hittar du taxonsidor där artens släktskap, kännetecken, ekologi och utbredning presenteras. Här finns även artnycklar, bildgallerier, fågelljud och andra hjälpmedel för att du ska kunna göra korrekta artbestämningar. Du har också möjlighet att söka i flera olika datakällor och filtrera ut artinformation för olika grupper av arter t.ex. naturvårdsintressanta arter.

Rapportera

I rapportera kan du rapportera dina artobservationer till Artportalen, gärna direkt i fält då sidan fungerar lika bra i mobilen som på datorn. Rapportering kan göras på olika sätt: i det generella inrapporteringsformuläret, i formuläret checklistor där du även kan rapportera så kallade nollfynd eller i det anpassade formuläret för invasiva arter.

Sök med bild

Nu blir det ännu enklare att bestämma art med hjälp av bildigenkänning. Vi har släppt en ny och förbättrad version av bildigenkänningstjänsten Sök med bild. Den nya versionen bygger på miljontals artbilder från hela norra Europa, inklusive bilder från Artportalen.

Närbild på mobil som fotograferar ödla på stam. Foto

Sök i fyndkartor

Via interaktiva kartor kan du söka fördjupad information och detaljer om enskilda fynd. Där finns också möjlighet att söka i flera olika datakällor, att välja information för en viss period och för olika grupper av arter t.ex. naturvårdsintressanta arter.

Namn och släktskap

I namn och släktskap kan du söka information om rekommenderade namn, vanligt förekommande synonyma namn, felanvända namn och namnförändringar som gjorts över tid. All taxonomisk information hämtas från Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas.

Bevakningar

I bevakningar finns det tre olika typer av bevakningar av artobservationer rapporterade till Artportalen (skyddsklassade arter omfattas inte av tjänsten). Du kan bevaka intressanta fynd, ovanliga fåglar och invasiva arter.

Demo Namn och släktskap

I den här introduktionsfilmen berättar vi om Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas och går igenom vilken information du hittar och hur du kan använda alla nya funktioner i tjänsten för namn och släktskap i Artfakta.

Vad är en rödlistad art?

Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett stöd för att göra dessa prioriteringar.

 

Foto i bildknapp "Sök med bild": © Anders Tukler/SLU Artdatabanken

Publicerad: 16 augusti 2023 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…