Hoppa till huvudinnehåll

Artfakta

I Artfakta samlas flera av SLU Artdatabankens tjänster under ett och samma tak. Här kan du läsa fakta om arter, få hjälp med artbestämning och på ett smidigt sätt rapportera direkt till Artportalen. Nedan hittar du länkar till Artfaktas olika tjänster.

Demo Namn och släktskap

I den här introduktionsfilmen berättar vi om Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas och går igenom vilken information du hittar och hur du kan använda alla nya funktioner i tjänsten för namn och släktskap i Artfakta.

Vad är en rödlistad art?

Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett stöd för att göra dessa prioriteringar.

Innehåll, utveckling och förvaltning av Artfakta

Artfakta är platsen för dig som i ditt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning, men också för dig som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med dina egna artobservationer.

I Artfakta finns tjänster för naturvård, artbestämning, namn och släktskap, fyndkartor, sök med bild, bevakningar och rapportering.

Alla Sveriges arter

Fokus i Artfakta ligger på ca 5 000 rödlistade arter med texter om bland annat rödlistebedömning, ekologi och utbredning samt ytterligare ca 20 000 naturvårdsintressanta arter med goda filtreringsmöjligheter. Bilder finns för långt fler arter än så och information om namn och släktskap finns för alla 60 000 arter av växter, djur och svampar som finns i Sverige.  

Rödlistan

I Artfakta kan du söka i Sveriges rödlista som är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) i Sverige. Rödlistan tas fram av SLU Artdatabanken vart femte år.

Levande innehåll

Innehållet i Artfakta fylls på och uppdateras kontinuerligt med nya artnycklar, texter och bilder. Artfakta byggs upp av både experter och användare och ska ge glädje och göra nytta för alla som värnar om den biologiska mångfalden i Sverige. Tillsammans med dig och alla andra naturengagerade bidrar vi till en rik och känd natur.

Utveckling och förvaltning

Artfakta utvecklas och förvaltas av SLU Artdatabanken. Innehållet finansieras bland annat av Svenska artprojektet som är ett regeringsuppdrag med syfte att stödja taxonomisk forskning och att kartlägga och beskriva alla Sveriges arter av djur, växter och svampar. Projektet pågår sedan 2002 och fokuserar på dåligt kända organismgrupper.

Publicerad: 05 oktober 2022 - Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se
Loading…