Hoppa till huvudinnehåll

Artfakta

Artfakta är till för dig som vill söka efter information om djur, växter och svampar i Sverige. Här kan du läsa fakta om arter och få hjälp med artbestämning. Artfakta förnyas under en period framåt och vissa störningar kan förekomma. En del information och funktionalitet byter plats. Nu hittar du taxonomisk information antingen via menyn eller direkt ifrån en arts sida. Om du har bokmärken till taxonomisk information kan du behöva förnya dem.

Vad är Artfakta?

Artfakta tillgängliggör kunskap om arter och utvecklas och förvaltas av SLU Artdatabanken. Innehållet, som tas fram av SLU Artdatabanken i samarbete med sakkunniga, är mångsidigt och dynamiskt men detaljeringsgraden skiljer sig åt eftersom kunskapsläget varierar beroende på artgrupp. Artfakta uppdateras kontinuerligt med nya fakta, bilder och bestämningsnycklar.

I Artfakta hittar du taxonsidor där artens taxonomi, kännetecken, ekologi och utbredning presenteras. Här finns också artnycklar, bilder, fågelljud som kan hjälpa dig göra korrekta artbestämningar. Du kan också navigera i organismvärlden via släktträdet eller söka ut viss naturvårdsinformation genom att filtrera.

All information i Artfakta är strukturerad i ett taxonomiskt ramverk. Du kan navigera genom ett släktträd och under taxonomi kan du få fördjupad information om namngivning och systematik. Du kan t.ex. matcha en egen artlista eller upptäcka de senaste ändringarna av arters namn och släktskap.

Via interaktiva kartor kan du söka fördjupad information och detaljer om enskilda fynd. Där finns också möjlighet att söka i flera olika datakällor, att välja information för en viss period och för olika grupper av arter t.ex. naturvårdsintressanta arter. 

Du kan bestämma arter med hjälp av bildigenkänning. Sök med bild letar bland miljontals bilder från hela norra Europa i Artportalens bilder.

Rekommenderad citering

Artfakta som helhet:
SLU Artdatabanken (publiceringsår). Artfakta. https://artfakta.se [åtkomstdatum]

Exempel specifik art:
SLU Artdatabanken (2024). Artfakta: Hydrocharis morsus-ranae. https://artfakta.se/taxa/220991 [2024-06-18]

Publicerad: 04 juni 2024 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…