SLU-nyhet

Nya bestämningsnycklar för insekter och spindeldjur

Publicerad: 25 april 2024

Nu finns nya interaktiva bestämningsnycklar som möjliggör identifiering av de i Sverige förekommande grupperna av insekter. Här finns också ny bestämningshjälp för skinnbaggsfamiljer samt arter inom familjen vargspindlar.

Om du vill få  hjälp att bestämma olika insektsgrupper finns en illustrerad bestämningsnyckel med korta beskrivande texter till svenska grupper, oftast ordningar, som inbegriper både larver/nymfer och fullvuxna djur. Nyligen publicerades ett motsvarande material för den som vill gå vidare och lära sig känna igen familjer av skinnbaggar (Heteroptera). Under de närmsta två åren kommer också bestämningsmaterial till familjer av steklar (Hymenoptera), och familjer av tvåvingar (Diptera). Därutöver publiceras löpande olika bestämningsnycklar till art, bland annat för familjer inom steklar och skalbaggar.

Inom spindeldjuren finns en ny bestämningshjälp för familjen vargspindlar, vilket är en av de mer välkända spindelfamiljerna med nästan 60 arter i Sverige. Även om de som grupp är lätta att känna igen kan det vara desto svårare att artbestämma dem. Men med rätt kunskap går det att skilja på arterna. Sedan tidigare finns bestämningsnycklar för lockespindlar och hoppspindlar.

Satsningen är en del av regeringsuppdraget Svenska artprojektet, där SLU Artdatabanken sedan 2002 har i uppdrag av regeringen att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur. 

Fakta:

På artfakta.se hittar du fakta om främst svenska arter, men även arter som skulle kunna påträffas i Sverige. Här finns även interaktiva bestämningsnycklar som hjälper dig att identifiera en organism till rätt art eller artgrupp genom att välja bland olika beskrivningar.


Kontaktinformation