Organisation

Senast ändrad: 14 september 2023

SLU Artdatabanken är en centrumbildning vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) på SLU i Uppsala. Verksamheten organiseras från 1 januari 2022 i sju enheter.

Organisationsschema för SLU Artdatabanken med SLU, NJ-fakulteten, chef, enheter och styrande grupper. Grafik

Med hjälp av ett ledningsråd samordnar SLU Artdatabankens chef verksamheten och enheterna Digitala verktyg, Taxonomi, Terrestra ekosystem, Akvatiska ekosystem, Kommunikation, Bild och Verksamhetsstöd. Digitala verktyg konsulterar Artportalsrådet för frågor som gäller Artportalen. Taxonomi samordnar Svenska artprojektets styrgrupp, och Terrestra samt Akvatiska ekosystem har expertkommittéer för berörda organismgrupper.


Kontaktinformation

Susanne Lundmark, Chef, enheten för Kommunikation, SLU Artdatabanken
susanne.lundmark@slu.se, 018-672686