Svenska artprojektets styrgrupp

Senast ändrad: 23 februari 2023

SLU Artdatabanken har sedan 2002 i uppdrag av regeringen att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur inom ramen för Svenska artprojektet.

Svenska artprojektets styrgrupp är ett rådgivande forum i övergripande frågor.

Ledamöter

  • Erica Mejlon, SLU Artdatabanken (ordförande)
  • Stefan Ekman, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
  • Kjell Arne Johanson, Naturhistoriska riksmuseet
  • Thomas Strid, konsult
  • Stine Svalheim Markussen, Artsdatabanken, Norge
  • Tea von Bonsdorff Salminen, LUOMUS, Finland
  • Rasmus Hovmöller, SLU Artdatabanken (sekreterare)

 

Information om arbetet som drivs inom ramen för Svenska artprojektet.