SLU Artdatabanken ledningsråd

Senast ändrad: 02 april 2024

Ledningsrådet är ett rådgivande organ för SLU Artdatabanken. 

 

  • Torleif Härd, SLU (ordförande)
  • Pernilla Christensen, SLU (vice ordförande)
  • Maano Aunapuu, Naturvårdsverket
  • Susanne Eriksson, Havs- och vattenmyndigheten
  • Sebastian Kvist, Naturhistoriska riksmuseet
  • Sven Hunhammar, Trafikverket
  • Bjarte Rambjør Heide, Artsdatabanken, Norge
  • Cecilia Backe, Länsstyrelsen Skåne
  • Magnus Kindbom, LRF skogsägarna
  • Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF

Kontaktinformation

Susanne Lundmark, Chef, enheten för Kommunikation, SLU Artdatabanken
susanne.lundmark@slu.se, 018-672686