Hoppa till huvudinnehåll

SLU Artdatabankens naturvårdspris

– ett av Sveriges finaste naturvårdspriser.

Pokal i ofärgat glas med fiskliknande former som omsluter en rödbrun droppe. Foto

SLU Artdatabankens naturvårdspris

Naturvårdspriset delas ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Förste pristagare var Nils Dahlbeck, 1997. Efter honom har en rad av Sveriges framträdande naturvårdare mottagit utmärkelsen. 

SLU Artdatabanken vill genom priset främja det fortsatta arbetet med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper, uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom detta område samt motivera till och främja fortsatt arbete för bevarande av biologisk mångfald.

Priset delas ut i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj.

Mer om naturvårdspriset

2016 förnyades priset och den fantasiegggande statyetten - Radicula - togs fram i samarbete Erika Krisoffersson Bredberg och Ammy Olofsson från Glasbolaget i Bro som arbetar med ekologisk glastillverkning. Hyttans ugn eldas med biogas och de råvaror som används är returglas från bildskärmar, floatglas och miljökristall. För SLU Artdatabanken är det viktigt att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv och en återvunnen statyett var ett självklart val.

Den ursprungliga statyetten - Livsformer - var gjord av brons och togs fram av konstnären Sam Westerholm.

Ebba Werner får naturvårdspriset

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2022 går till Ebba Werner för hennes arbete med att sprida kunskap om att vägkanter kan bli blommande resurser för pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar.

Se intervju med Mats Rosenberg

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 gick till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och Rynningevikens naturreservat. Arbetet har lett till innovationer i naturvårdsteknik som också påverkat naturvårdsarbete, nationellt och internationellt.
Publicerad: 16 juni 2022 - Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se
Loading…