Hoppa till huvudinnehåll

Personal A-Ö

Antal sökresultat: 78

 • Karin Ahrné

  Karin Ahrné

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2

  Telefon: +4618672683, +46738237634
  E-post: karin.ahrne@slu.se

 • Roger Andersson

  Roger Andersson

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Taxonomi

  Telefon: +4618672618, +46738235035
  E-post: roger.p.andersson@slu.se

 • Debora Arlt

  Debora Arlt

  Forskare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Digitala verktyg

  Telefon: +4618672229, +46722491138
  E-post: debora.arlt@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Mora Aronsson

  Mora Aronsson

  Konsulent vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Digitala verktyg

  Telefon: +4618673414, +46706682682
  E-post: mora.aronsson@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Maria Backlund

  Maria Backlund

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Taxonomi

  Telefon: 018-672341
  E-post: maria.backlund@slu.se

 • Alexander Berg

  Alexander Berg

  Fotograf vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Bild

  Telefon: +4618672638, +46722460437
  E-post: alexander.berg@slu.se

 • Håkan Berglund

  Håkan Berglund

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: +4618672237, +46738234184
  E-post: hakan.berglund@slu.se

 • Ulf Bjelke

  Ulf Bjelke

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem

  Telefon: +4618672614
  E-post: ulf.bjelke@slu.se

 • Sofia Blank

  Sofia Blank

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: +4618672295, +46725667889
  E-post: sofia.blank@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Hannah Burger

  Hannah Burger

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Digitala verktyg

  Telefon: +4618672527, +46761345180
  E-post: hannah.burger@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Laura Chevaux

  Laura Chevaux

  Postdoktor vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  E-post: laura.chevaux@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Holger Dettki

  Holger Dettki

  Forskare FLK vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Digitala verktyg

  Telefon: +4618672574, +46730487872
  E-post: holger.dettki@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Jan Edelsjö

  Jan Edelsjö

  Konsulent vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2

  Telefon: +4618672685
  E-post: jan.edelsjo@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Wenche Eide

  Wenche Eide

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2

  Telefon: +4618672495, +46730765359
  E-post: wenche.eide@slu.se

 • Emma Elfström

  Emma Elfström

  Ekonomiadministratör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Verksamhetsstöd

  Telefon: +4618672648, +46761353488
  E-post: emma.elfstrom@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Victor Eriksson

  Victor Eriksson

  Miljöanalytiker tjl vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Taxonomi

  Telefon: +4618672667, +46730874335
  E-post: victor.eriksson@slu.se

 • Urban Gunnarsson

  Urban Gunnarsson

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem

  Telefon: +4618671555, +46761297586
  E-post: urban.gunnarsson@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Ragnar Hall

  Ragnar Hall

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Taxonomi

  Telefon: +4618671977
  E-post: ragnar.hall@slu.se

 • Krister Hall

  Krister Hall

  Fotograf vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Bild

  Telefon: 0708545180
  E-post: krister.hall@slu.se

 • Christina Halling

  Christina Halling

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem

  Telefon: +4618671210, +46765313842
  E-post: christina.halling@slu.se

 • Tomas Hallingbäck

  Tomas Hallingbäck

  Extern resurs vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: 018-672467
  E-post: tomas.hallingback@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Erik Hallsten

  Erik Hallsten

  Ekonom vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Verksamhetsstöd

  Telefon: +46182456, +46761186824
  E-post: erik.hallsten@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Karin Herlitz

  Karin Herlitz

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Taxonomi

  Telefon: +4618672439, +46738237719
  E-post: karin.herlitz@slu.se

 • Rasmus Hovmöller

  Rasmus Hovmöller

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Taxonomi

  Telefon: +4618673183, +46733135041
  E-post: rasmus.hovmoller@slu.se

 • Emma Hultén

  Emma Hultén

  Bildredaktör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Bild

  Telefon: +4618672663, +46722497694
  E-post: emma.hulten@slu.se

 • Natalie Håkansson

  Natalie Håkansson

  Koordinator vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Verksamhetsstöd

  Telefon: +4618672497, +46730785860
  E-post: natalie.hakansson@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Anders Jacobson

  Anders Jacobson

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2

  Telefon: +4618672479, +46762472799
  E-post: anders.jacobson@slu.se

 • Tuva Johansson

  Tuva Johansson

  Administratör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Verksamhetsstöd

  Telefon: +4618672461, +46722387294
  E-post: tuva.johansson@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Niklas Johansson

  Niklas Johansson

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2

  Telefon: +4618673410, +46722116889
  E-post: niklas.johansson@slu.se

 • Mari Jönsson

  Mari Jönsson

  Forskare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: 018-672583
  E-post: mari.jonsson@slu.se

 • Tommy Knutsson

  Tommy Knutsson

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: +46705380459
  E-post: tommy.knutsson@slu.se

 • Michael Krikorev

  Michael Krikorev

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: 018-672734
  E-post: michael.krikorev@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Björn Larsson

  Björn Larsson

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Digitala verktyg

  Telefon: +4618673240, +46761468588
  E-post: bjorn.larsson@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Johan Liljeblad

  Johan Liljeblad

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Digitala verktyg

  Telefon: +4618671434, +46761330328
  E-post: johan.liljeblad@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Federico Lingua

  Federico Lingua

  Postdoktor vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  E-post: federico.lingua@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Håkan Ljungberg

  Håkan Ljungberg

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2

  Telefon: +46730814167
  E-post: hakan.ljungberg@slu.se

 • Susanne Lundmark

  Susanne Lundmark

  Enhetschef vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Kommunikation

  Telefon: +4618672686, +46725464280
  E-post: susanne.lundmark@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala , Uppsala
 • Niklas Lönnell

  Niklas Lönnell

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: +4618672424, +46761372099
  E-post: niklas.lonnell@slu.se

 • Vita Manak

  Vita Manak

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: +4618673412, +46730573438
  E-post: vita.manak@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Stephen Manktelow

  Stephen Manktelow

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Taxonomi

  Telefon: +4618672243
  E-post: stephen.manktelow@slu.se

 • Mark Marissink

  Mark Marissink

  Prefekt, Avdelningschef vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Ledning

  Telefon: +4618672500, +46737248022
  E-post: mark.marissink@slu.se

 • Erica Mejlon

  Erica Mejlon

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Taxonomi

  Telefon: +4618672502, +46761278478
  E-post: erica.mejlon@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Kerstin Mo

  Kerstin Mo

  Konsulent vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem

  Telefon: +4618672652, +46730828526
  E-post: kerstin.mo@slu.se

 • Cristian Santiago Montalvo Mancheno

  Cristian Santiago Montalvo Mancheno

  Postdoktor vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  E-post: cris.montalvo@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Johan Nilsson

  Johan Nilsson

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Digitala verktyg

  Telefon: +4618672673, +46733822140
  E-post: johan.nilsson@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Anna Nordberg

  Anna Nordberg

  Projektledare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Digitala verktyg

  Telefon: +4618672580, +46761403197
  E-post: anna.nordberg@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Sanna Nordström

  Sanna Nordström

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2

  Telefon: +4618672414, +46738237349
  E-post: sanna.nordstrom@slu.se

 • Cecilia Nordström

  Cecilia Nordström

  Kommunikatör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Kommunikation

  Telefon: +4618672441, +46722032967
  E-post: cecilia.nordstrom@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala , Uppsala
 • Katarina Nyberg

  Katarina Nyberg

  Formgivare grafisk vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Kommunikation

  Telefon: +4618672631
  E-post: katarina.nyberg@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala , Uppsala
 • Linda Nyman

  Linda Nyman

  Illustratör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Bild

  E-post: linda.nyman@slu.se

 • Anton Nyström

  Anton Nyström

  Kommunikatör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Kommunikation

  Telefon: +4618672417, +46761164113
  E-post: anton.nystrom@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala , Uppsala
 • Elisabet Ottosson

  Elisabet Ottosson

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: +4618672745, +46730363758
  E-post: elisabet.ottosson@slu.se

 • Marit Persson Rådén

  Marit Persson Rådén

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Digitala verktyg

  Telefon: +4618672658, +46738233328
  E-post: marit.persson@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Moa Pettersson

  Moa Pettersson

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2

  Telefon: +4618672557, +46761359445
  E-post: moa.pettersson@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Froukje Postma

  Froukje Postma

  Extern resurs vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Taxonomi

  E-post: froukje.postma@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Mira Rawet

  Mira Rawet

  Extern resurs vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: +4618672487, +46761358637
  E-post: mira.rawet@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala
 • Christopher Reisborg

  Christopher Reisborg

  Fotograf vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Bild

  Telefon: +4618672609, +46738412384
  E-post: christopher.reisborg@slu.se

 • Mia Maria Ronell

  Mia Maria Ronell

  Kommunikatör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Kommunikation

  Telefon: +4618672689, +46703329419
  E-post: mia.maria.ronell@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala , Uppsala
 • Josefin Sagerman

  Josefin Sagerman

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem

  Telefon: +4618672231, +46761297203
  E-post: josefin.sagerman@slu.se

 • Johan Samuelsson

  Johan Samuelsson

  Kommunikatör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Kommunikation

  Telefon: 018-673409, 070-6793409
  E-post: johan.samuelsson@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala , Uppsala
 • Jonas Sandström

  Jonas Sandström

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2

  Telefon: +4618672547, +46730923334
  E-post: jonas.sandstrom@slu.se

 • Ulrika Sehlberg Samuelsson

  Ulrika Sehlberg Samuelsson

  Kommunikatör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Kommunikation

  Telefon: 018-67 24 73, 072 5394206
  E-post: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala , Uppsala
 • Liselott Sjödin Skarp

  Liselott Sjödin Skarp

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Taxonomi

  Telefon: +4618673458, +46709732988
  E-post: liselott.sjodin.skarp@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Elisabet Sjöro

  Elisabet Sjöro

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: +4618672440, +46738232746
  E-post: elisabet.sjoro@slu.se

 • Tord Snäll

  Tord Snäll

  Professor vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: +4618672612, +46767662612
  E-post: tord.snall@slu.se

 • Per Stolpe

  Per Stolpe

  Extern resurs vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem

  Telefon: 070-2016614
  E-post: per.stolpe@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Malin Strand

  Malin Strand

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Taxonomi

  Telefon: +4618672566, +46761342499
  E-post: malin.strand@slu.se

 • Sebastian Sundberg

  Sebastian Sundberg

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2

  Telefon: +4618672223, +46702317785
  E-post: sebastian.sundberg@slu.se

 • Mikael Svensson

  Mikael Svensson

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem

  Telefon: +4618672714, +46706842714
  E-post: mikael.svensson@slu.se

 • Henrik Thurfjell

  Henrik Thurfjell

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: 018-672617, 073-0402221
  E-post: henrik.thurfjell@slu.se

 • Per Toräng

  Per Toräng

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2

  Telefon: +4618671544, +46761189799
  E-post: per.torang@slu.se

 • Lena Tranvik

  Lena Tranvik

  Enhetschef vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: +46018672478, +46703994185
  E-post: lena.tranvik@slu.se

 • Anders Tukler

  Anders Tukler

  Bildredaktör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Bild

  Telefon: +4618672628, +46738411078
  E-post: anders.tukler@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Anki Weibull

  Anki Weibull

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  Telefon: +4618672396, +46720832756
  E-post: anki.weibull@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Anna Westling

  Anna Westling

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem

  Telefon: +4618672227, +46730817096
  E-post: anna.westling@slu.se

 • Eddie von Wachenfeldt

  Eddie von Wachenfeldt

  Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem

  Telefon: +4618672241, +46738237734
  E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Shengmin Zhang

  Shengmin Zhang

  Postdoktor vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1

  E-post: shengmin.zhang@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
 • Jeanette Ågren

  Jeanette Ågren

  Miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem

  Telefon: +4618672410, +46765133890
  E-post: jeanette.agren@slu.se

  Postadress:
  Box 7007

  750 07 UPPSALA
  Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala , Uppsala
Loading…