Hoppa till huvudinnehåll

Expertkommittéer

Ledamöternas huvuduppgift är att bedöma status och trender för landets arter inför rödlistning och EU-rapportering. I arbetet ingår också att stödja och främja rapporteringen till Artportalen och ofta även att ta fram fakta om arter som publiceras i Artfakta. En del ledamöter deltar i arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter och några med rödlistning av arter på Europanivå.

Alger

- expertkommittén för

Gröna och mörklila gelekulor. Foto

Fiskar

- expertkommittén för

Ål simmar längs med bottnen. Foto

Fjärilar

- expertkommittén för

Nio personer på rad i vinterlandskap. Foto

Halvvingar

- expertkommittén för

Fyra personer på en gräsmatta framför ett universitet. Foto

Kärlväxter

- expertkommittén för

Lavar

- expertkommittén för

Gröna blad på trädstam. Foto

Limniska evertebrater

- expertkommittén för

brunt snäckskal under vatten. Foto

Marina evertebrater

- expertkommittén för

Sju personer på en gräsmatta med lövträd i bakgrunden. En person är infälld i bilden. Foto

Mossor

- expertkommittén för

Personer som står mot en röd husvägg, en person sittandes framför och ett inklippt foto.

Mångfotingar

- expertkommittén för

Illustrerad mångfoting på vit botten.

Ryggradsdjur

- expertkommittén för

Närbild på fjällrävunges huvud. Foto

Skalbaggar

- expertkommittén för

Elva personer på rad framför träd vintertid. Foto

Spindeldjur

- expertkommittén för

Spindel på grus. Foto

Steklar

- expertkommittén för

Fem personer står i snö. Foto

Svampar

- expertkommittén för

Tio personer på rad i en lövskog. Foto

Tvåvingar

- expertkommittén för

Publicerad: 11 oktober 2023 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…