Hoppa till huvudinnehåll
grupp av människor som står på en gräsmatta . Foto

Kommittéernas uppdrag

Ledamöternas huvuduppgift är att bedöma status och trender för landets arter inför rödlistning och EU-rapportering. I arbetet ingår också att stödja och främja rapporteringen till Artportalen och ofta även att ta fram fakta om arter som publiceras i Artfakta. En del ledamöter deltar i arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter och några med rödlistning av arter på Europanivå.

Alger

- expertkommittén för

Gröna och mörklila gelekulor. Foto

Fiskar

- expertkommittén för

Ål simmar längs med bottnen. Foto

Fjärilar

- expertkommittén för

Nio personer på rad i vinterlandskap. Foto

Halvvingar

- expertkommittén för

Svart och orange skalbagge i grön växt. Foto

Kärlväxter

- expertkommittén för

Lavar

- expertkommittén för

Gröna blad på trädstam. Foto

Limniska evertebrater

- expertkommittén för

Stor snytesnäcka (Bithynia tentaculata). Foto: Jonas Roth

Marina evertebrater

- expertkommittén för

Sju personer som står mot en röd tegelvägg och fönster. Foto

Mossor

- expertkommittén för

Personer som står mot en röd husvägg, en person sittandes framför och ett inklippt foto.

Mångfotingar

- expertkommittén för

Illustrerad mångfoting på vit botten.

Ryggradsdjur

- expertkommittén för

Närbild på fjällrävunges huvud. Foto

Skalbaggar

- expertkommittén för

Elva personer på rad framför träd vintertid. Foto

Spindeldjur

- expertkommittén för

Spindel på grönt blad. Foto

Steklar

- expertkommittén för

Stekelkommitténs ledamöter 2016-2020, från vänster:  Magnus Stenmark, Anders Hagman, Björn Cederberg, Artur Larsson och Niklas Johansson. Foto: Håkan Ljungberg

Svampar

- expertkommittén för

Tvåvingar

- expertkommittén för

Tångslamfluga (Eristalinus aeneus). Foto: Krister Hall
Publicerad: 05 oktober 2022 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…