Expertkommittén för mångfotingar

Senast ändrad: 15 mars 2024

Mångfotingarna har i Rödlista 2020 bedömts av Göran Andersson i samråd med Ulf Gärdenfors och Jonas Sandström (organismgruppsansvarig vid SLU Artdatabanken) samt Ulf Scheller beträffande få- och dvärgfotingarna.

Illustrerad mångfoting på vit botten.
Kölfoting Nanogona polydesmoides. Illustration: Jan-Åke Winqvist


Kommitténs medlemmar 2021-2025:

Göran Andersson har arbetat på Göteborgs Naturhistoriska Museum som entomolog, undervisare och senare museichef. Numera föreningsaktiv pensionär. Författare till Nationalnyckeln om mångfotingar.

Jonas Sandström arbetar på SLU Artdatabanken och är organismgruppsansvarig. Har tidigare arbetat som forskare inom ekologi och evolutionsbiologi.

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Jonas Sandström, tvåvingar, halvvingar, spindeldjur & mångfotingar
SLU Artdatabanken
jonas.sandstrom@slu.se 018-672547, 073-0923334