Hoppa till huvudinnehåll

Naturtyper

Sverige har en fantastisk och spännande natur! Från storslagen fjällmiljö i norr till yppiga lövskogar längst i söder. Variationer i topografi, berggrund och klimat är - och har varit - viktiga förutsättningar för Sveriges rika natur. SLU Artdatabanken arbetar långsiktigt med att bygga upp, ställa samman och tillgängliggöra kunskap om Sveriges natur.

Våtmark med lövträd i bakgrunden. Foto med

Naturtyper - en indelning

För att enklare överblicka den svenska naturens mångformighet kan landskapet delas in i ett antal naturtyper. SLU Artdatabanken arbetar med naturtypsindelning på flera olika nivåer, som ett led att underlätta arbetet med miljöövervakning och uppföljning. 

Information för skydd och planering

Behovet av kunskap om svensk natur har vuxit under de senaste åren, bl.a. för att flera lagar och internationella konventioner förpliktigar oss att skydda och bevara vår natur. Korrekt och aktuell information om naturen är nödvändiga förutsättningar för planering av markanvändning, hållbart nyttjande av naturresurser samt restaurering, skötsel och skydd av livsmiljöer.

Mer information om olika naturtyper och hur det står till med dem hittar du under respektive rubrik nedan.

 

Foto: Håkan Ljungberg. Lövkärr i Södermanland.

Huvudbild: © Johan Samuelsson/SLU Artdatabanken

Publicerad: 21 februari 2024 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se
Loading…