Hoppa till huvudinnehåll

Havet

Sveriges havsområden sträcker sig från Bottenvikens nästan söta vatten till den marina miljön i Skagerrak. Eftersom salthalten i Sveriges hav inte kommer upp till oceaniska 35 promille räknas det som bräckt eller utsötat hav.

Vilka livsmiljöer finns i havet?

Vilka arter som finns i vårt havsområde beror till stor del av salthalten, men även av andra fysiska förhållanden som till exempel klimat, berggrund, sediment, strömmar, vågor och näringsinnehåll.

Sveriges variationsrika havsområde erbjuder en mängd livsmiljöer. Havet delas vanligen in vertikalt i pelagialen - den fria vattenmassan - och i bentalen - havsbottnen. Bentalen delas i sin tur in i hård- och mjukbottnar. I pelagialen finns en stor mångfald av små organismer - så kallade plankton - vilka utgör föda för de djur som lever större delen av sina liv i pelagialen.

På grunda hårdbottnar finner man bland annat tångskogar av fastsittande brunalger (t.ex. blåstång, Fucus vesiculosus) och artrika rödalgsbälten. Mjukbottnar är vanligast i Sveriges djupare havsområden, och de hyser många grävande djur som till exempel havsborstmaskar och musslor. Där stora mängder blåmusslor (Mytilus edulis) lever bildas musselbankar, också kallade biogena rev. I Västerhavets djupare, salta och kalla vatten finns även korallrev, som också räknas till de biogena reven. Biogena rev är ofta lokalt artrika djursamhällen, med en rad mer eller mindre vanliga arter associerade till strukturerna.

På grunda mjukbottnar i vågskyddade områden hittas olika växtsamhällen med till exempel ålgräs (Zostera marina), borstnate (Stuckenia pectinata) och olika kransalger (Charophyta). Dessa utgör ofta viktiga uppväxtmiljöer för många fiskarter.

Har du frågor om hav kontakta Christina Halling, Josefin Sagerman eller Anna Westling.

Foto sidhuvud: © Fredrik Pleijel/SLU Artdatabanken

Foto Dendronotus europaeus: © Klas Malmberg/SLU Artdatabanken

Foto bildknappar: © Klas Malmberg/SLU Artdatabanken

Publicerad: 07 februari 2024 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se
Loading…