Hoppa till huvudinnehåll

API och WFS

Arter sakkunniga

Hitta sakkunniga biologer efter organismgrupp.

Kontaktuppgifter: Sakkunniga inom arter

Läs mer:

Artfakta

För frågor du stöter på när du söker kunskap om arter.

Kontakt: artfakta@artdatabanken.se

Till Artfakta

 

Artportalen

För supportärenden som rör Artportalen.

Kontaktformulär: Artportalen support

Vanliga frågor och svar

 

Bidrag och stöd från Svenska artprojektet

Dyntaxa eller taxonomi

Fynddata, skyddsklassade arter och uttagsförfrågningar

Om du behöver hjälp med stora uttag och skyddsklassade arter. 

Kontakt: fynddata@artdatabanken.se

Läs mer:

 

Om du behöver hjälp med webbapplikationen Fynddata angående innehåll och funktion.

Kontakt: artdatabanken@slu.se


Naturtyper sakkunniga

Hitta sakkunniga biologer med huvudansvar för naturtyper.

Kontaktuppgifter: Sakkunniga inom olika naturtyper

Läs mer:

Rödlistning och rödlistade arter

Övriga frågor och ärenden

Allmänna frågor eller officiella ärenden (exempelvis remisser). För frågor om artbestämning hänvisar vi i första hand till vår sida om artbestämningshjälp.

Kontakt: artdatabanken@slu.se

 

 

Huvudbild: © Johan Samuelsson/SLU Artdatabanken

Publicerad: 09 oktober 2023 - Sidansvarig: anton.nystrom@slu.se
Loading…