Hoppa till huvudinnehåll

API och WFS

Arter sakkunniga

Hitta sakkunniga biologer efter organismgrupp.

Kontaktuppgifter: Sakkunniga inom arter

Läs mer:

Artfakta

För frågor du stöter på när du söker kunskap om arter.

Kontakt: artfakta@artdatabanken.se

Till Artfakta

 

Artportalen

För supportärenden som rör Artportalen.

Kontaktformulär: Artportalen support

Vanliga frågor och svar

 

Bidrag och stöd från Svenska artprojektet

Dyntaxa eller taxonomi

När du behöver information om klassificering och namnsättning.

Kontakt: dyntaxa@slu.se

Läs mer:

 

Fynddata, skyddsklassade arter och uttagsförfrågningar

Om du behöver hjälp med stora uttag och skyddsklassade arter. 

Kontakt: fynddata@artdatabanken.se

Läs mer:

 

Om du behöver hjälp med webbapplikationen Fynddata angående innehåll och funktion.

Kontakt: artdatabanken@slu.se


Naturtyper sakkunniga

Hitta sakkunniga biologer med huvudansvar för naturtyper.

Kontaktuppgifter: Sakkunniga inom olika naturtyper

Läs mer:

Rödlistning och rödlistade arter

Övriga frågor och ärenden

Allmänna frågor eller officiella ärenden (exempelvis remisser). För frågor om artbestämning hänvisar vi i första hand till vår sida om artbestämningshjälp.

Kontakt: artdatabanken@slu.se

 

 

Huvudbild: © Johan Samuelsson/SLU Artdatabanken

Publicerad: 09 oktober 2023 - Sidansvarig: anton.nystrom@slu.se
Loading…