Bildförfrågningar

Senast ändrad: 09 augusti 2023

Vill du använda SLU Artdatabankens bilder? Här kan du läsa vad som gäller.

SLU Artdatabanken kan i vissa fall bevilja tillstånd att publicera enstaka bilder i ett specificerat, icke-kommersiellt sammanhang. Förfrågan om sådant tillstånd ska inför varje tänkt publicering skickas in till upphovsratt@artdatabanken.se. Vid beviljat tillstånd för angiven publicering tar vi ut en avgift för vår hantering av ärendet.

Om tillstånd beviljas kan jpg-bilder upp till 1600 pixlar laddas ner från Artfakta. Vid behov av större bildfiler kan dessa erhållas mot en tilläggskostnad.

  • Vid beviljat tillstånd, grundavgift 700 kr (även för jpg-bilder som beställaren själv kan ladda ned).
  • Bilder större än 1600 pixlar kan erhållas mot en tilläggskostnad om 200 kr per bild.

Alla avgifter ovan anges exklusive moms.

 

Vanliga frågor

Stämmer det att jag kan använda era bilder gratis?

Det beror på vad man menar med använda. Det är generellt tillåtet att länka till bilder som är publikt tillgängliga på webben och privatpersoner kan ladda ner dem för eget bruk, men det är inte tillåtet att publicera dem på nytt i ett nytt sammanhang eller att sprida dem i sociala medier. För detta krävs tillstånd från upphovsmannen, t.ex. den som har fotograferat en bild i Artportalen. När det gäller bilder som publiceras i Artfakta och tryckta publikationer kan icke kommersiella aktörer i vissa fall, och beroende på hur våra avtal med upphovsmännen ser ut, efter ansökan få tillstånd att publicera dem mot en administrativ avgift.

Om jag får publiceringstillstånd, får jag då publicera bilderna fritt?

Nej, man erhåller publiceringsrätten för specifikt ändamål.

Varför måste ni ta ut en avgift?

Att hantera förfrågningar och bilder för leverans innebär administrativa kostnader.

Vid publicering av en bild, vad får jag göra med bilden?

Ingenting. Bilden får ej beskäras, vridas, ändras färg osv. Se alltid till att upphovsmannens ideella rättigheter beaktas vilket inkluderar att namnge upphovsmannen.


Kontaktinformation

upphovsratt@artdatabanken.se