Hoppa till huvudinnehåll

Svenska artprojektet

SLU Artdatabanken har sedan 2002 i uppdrag av regeringen att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur. För att nå detta mål arbetar vi på flera olika sätt.

Vad är taxonomi?

Taxonomi och systematik handlar om att beskriva, namnge och klassificera organismer samt att härleda deras evolutionära släktskap.

Läs mer om taxonomi här

Artnamn, termer och begrepp

Det är viktigt att tala samma språk. SLU Artdatabanken tillhandahåller aktuella namn på arter samt utvecklar och sammanställer definitioner av naturtyper och andra termer och begrepp inom naturvården.

Läs mer om artnamn, termer och begrepp här

Publicerad: 16 november 2022 - Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se
Loading…