Hoppa till huvudinnehåll

Svenska artprojektet

SLU Artdatabanken har sedan 2002 i uppdrag av regeringen att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur. För att nå detta mål arbetar vi på flera olika sätt.

Svenska artprojektet ger bidrag

Svenska artprojektet har som mål att kartlägga och beskriva dåligt kända arter och organismgrupper. Som ett led i det ges bidrag till taxonomisk forskning och nätverkande aktiviteter, samt stöd till biologiska samlingar.

Infrastruktur för artinformation

Svenska artprojektet ska förse samhället med kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. Det görs bland annat genom att bygga en infrastruktur för artinformation.

Bokverket Nationalnyckeln

Nationalnyckeln produceras inom Svenska artprojektet och är ett systematiskt uppbyggt bokverk som presenterar svenska arter. Böckerna är rikt illustrerade med utförliga texter och nycklar för artbestämning.

Resultat

Sedan starten 2002 har Svenska artprojektet beviljat stöd till mer än 150 taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt. Här finns en sammanställning över alla avslutade projekt samt resultat och rapporter från dessa.

På gång

Just nu pågår ett stort antal vetenskapliga projekt med bidrag från Svenska artprojektet. Utöver det hålls löpande kurser och evenemang. Här finns information om vad som är pågående eller på gång inom kort.

Om Svenska artprojektet

För att förstå naturen behöver vi känna igen olika arter och ha namn på dem. Vi behöver också veta åtminstone något om hur de är besläktade med varandra.

 

Huvudbild: © Geir Mogen

Publicerad: 29 maj 2024 - Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se
Loading…