Hoppa till huvudinnehåll

Rödlistning

Den svenska rödlistan är en sammanställning över enskilda arters utdöenderisk. Bedömningarna görs utifrån kriterier som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Rödlistan är ett av de underlag som används för att göra prioriteringar inom naturvården. En vanlig art kan bli rödlistad på grund av att populationen minskat kraftigt. Även arter som inte minskar, men som är sällsynta och har en mycket begränsad förekomst kan bli rödlistade. Nästa rödlista publiceras 2026. Vill du söka efter enskilda arters bedömning ska du gå till Artfakta.

Sök rödlistade arter i Artfakta

Här kommer du till en lista över alla rödlistade arter. Vill du söka en specifik art i Artfakta så kan du använda sökfönstret till vänster. I Artfakta kan du läsa om, och ladda ned, fakta om rödlistade arter och filtrera fram det du själv är intresserad av, t.ex. artgrupper, biotopklassningar eller geografiska avgränsningar.

Beställ Rödlista 2020

Beställ eller ladda ner "Rödlistade arter i Sverige 2020" eller rapporten "Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2020". Rödlista 2020 publicerades i april 2020.

Omslag Rödlista 2020 där fågeln Kungsfiskare är rödtonad mot rött. Grafik

Hur blir en art rödlistad?

Den svenska rödlistan är en sammanställning över enskilda arters utdöenderisk. Bedömningarna görs utifrån kriterier som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Kriterierna omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender och inkluderar förändringar i dåtid, nutid och framtid.

Filmer om rödlistning

Karin Ahrné och Wenche Eide berättar om rödlistan och rödlistning.

Vanliga frågor och svar - FAQ

Hitta svar på de vanligaste frågorna om rödlistan och rödlistning.

Dagens rödlistade art

Skogsharen har minskat i antal under senare år. Hur omfattande minskningen är och hur olika faktorer spelar in vet man inte helt säkert. Men skogsharen hotas av klimatförändringen och av fältharen, som är en främmande art i Sverige. Här hittar du fler exempel!

En skogshare som sitter i skogen. Foto
Publicerad: 15 maj 2024 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…