Svenska artprojektets resultat

Senast ändrad: 20 mars 2023

Sedan starten 2002 har ekonomiskt bidrag beviljats till en mängd taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt, nätverkande aktiviteter och biologiska samlingar. Svenska artprojektet har också löpande anordnat egna kurser och aktiviteter.