Svenska artprojektets resultat

Senast ändrad: 15 augusti 2023
Vit-blåaktigt, halvgenomskinligt blötdjur med korta, utskjutande fingerformiga delar med gul spets. Foto

Sedan starten 2002 har ekonomiskt bidrag beviljats till en mängd taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt, nätverkande aktiviteter och biologiska samlingar. Svenska artprojektet har också löpande anordnat egna kurser och aktiviteter.