Avslutade kurser och aktiviteter

Senast ändrad: 04 december 2023

Svenska artprojektet arbetar bland annat med att underlätta samarbete över de nordiska gränserna, mellan universitet, museer och andra aktörer vad gäller undervisning och forskning. En viktig del i det arbetet är att öka förståelsen för taxonomins och systematikens samhällsrelevans, och därför erbjuds även praktiska och teoretiska kurser inom taxonomi och systematik.

Vi arbetar i nära samarbete med ForBio, som finansieras av norska Artsdatabanken och Norges forskningsråd. ForBio är öppet för medlemmar i Norden. Tillsammans med dem planerar vi och arrangerar kurser och andra aktiviteter.

Avslutade: