Avslutade kurser och aktiviteter

Senast ändrad: 13 oktober 2023

Svenska artprojektet arbetar bland annat med att underlätta samarbete över de nordiska gränserna, mellan universitet, museer och andra aktörer vad gäller undervisning och forskning. En viktig del i det arbetet är att öka förståelsen för taxonomins och systematikens samhällsrelevans, och därför erbjuds även praktiska och teoretiska kurser inom taxonomi och systematik.

Vi arbetar i nära samarbete med ForBio, som finansieras av norska Artsdatabanken och Norges forskningsråd. ForBio är öppet för medlemmar i Norden. Tillsammans med dem planerar vi och arrangerar kurser och andra aktiviteter.

Avslutade:

 • Forskarträff 2023
 • ForBio, STI, and Tjóðsavnið course: Biosystematics, ecology and applied science of flies and midges (Insecta: Diptera)
 • ForBio and STI course: DNA barcoding - from sequences to species 2023
 • ForBio, STI and NBIC course: Diversity, ecology and biosystematics of alpine lichens and associated fungi (Ascomycota & Basidiomycota) in Norway
 • ForBio and STI course: DNA barcoding - from sequences to species 2022
 • Forskarträff 2022
 • Baltic macrophytes – systematics, sampling, species identification, september 2021, Askö - Stockholm University Baltic Sea Centre, Sweden (kurs i samarbete med ForBIO)
 • Träff för potentiella medelsförvaltare av bidrag till biologiska samlingar, digitalt, 15 oktober 2021 
 • DNA Barcoding - from sequences to species, 2019
 • Basics of Taxonomy, Norge, 2019
 • Entomology hands-on: collecting, sorting, determination, 2018 (i samarbete med ForBio)
 • Macro algae – systematics and taxonomy, 2018 (i samarbete med ForBio)
 • Systematics – a future perspective, 2017 (systematikmöte i Stockholm) Microalgae – systematics, taxonomy and species identification, Norge 2017 (kurs i samarbete med ForBio)
 • Artportalen, workshop och informationsmöte i Uppsala, mars 2017
 • Forskarträff, 2016 (i samband med Systematikdagarna i Uppsala)
 • DNA-streckkodning, 2016 (i samarbete med ForBio)
 • Forskarträff för Svenska artprojektets aktiva forskare, 2015
 • Lavkurs i Södermanland, 2015 (i samarbete med ForBio)
 • Forskarträff för Svenska artprojektets aktiva forskare, 2014
 • Kurs i markfauna, 2014 (i samarbete med ForBio)
 • Marina djurplankton, 2013 (i samarbete med ForBio)
 • Forskarträff för Svenska artprojektets aktiva forskare, 2013
 • Doktorandträff, 2012 (i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet)
 • Illustrationsteknik, 2012 (i samarbete med ForBio)
 • DNA-streckkodning, 2012 (i samarbete med ForBio)
 • Doktorandträff, 2011
 • Grundläggande taxonomi, 2011 (i samarbete med ForBio)
 • Makrofauna, 2010 (i samarbete med Göteborgs universitet och ForBio)
 • Illustrationsteknik, 2009 (i samarbete med Göteborgs universitet)
 • Bioinformatik och databaser, 2009 (i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet)
 • Species trees from Gene Trees, juni 2008 (delfinansiering från Svenska artprojektet)
 • Grundläggande taxonomi, april 2008 (i samarbete med Göteborgs universitet och Göteborgs naturhistoriska museum)
 • Meiofauna – morfologi, fylogeni och insamlingsmetodik, september 2007. Kursen anordnades i samarbete med Göteborgs universitet.