Forskarträff 2022

Senast ändrad: 15 augusti 2023

Under två dagar i början av maj samlades ett 20-tal av Svenska artprojektets forskare på SLU Campus Ultuna, Uppsala, för att berätta om nya rön inom pågående projekt.

Föredragen handlade bland annat om metoder för artidentifikation av parasitiska plattmaskar som lever på fisk, tryffelsvampar som är beroende av däggdjur för att sprida sig, att flera arter nya för vetenskapen upptäckts inom en grupp väldigt små svampar som lever på lavar och hur lätt (eller svårt) det kan vara att hitta ett litet björndjur.

Gruppbild där människor står på trappa utomhus och tittar in i kameran. Foto

Under forskarträffen uppmärksammades även en jubilar som firar 50 år i clitellat-forskningen (gördelmaskar): Christer Erséus påbörjade sin forskningskarriär 1972. Från då till nu har det hänt en hel del, och flertalet projekt arbetar idag med utgångspunkt i både molekylära data och morfologi – det som kallas för integrativ taxonomi. Artprojektet tuffar på, och det tillkommer nya doktorander som fortsätter arbetet med att beskriva Sveriges alla arter. Några nystartade doktorandprojekt handlar om kvalster, steklar och mossor – den taxonomiska kompetensen förnyas och föryngras, och kunskapen om den svenska artstocken ökar med tiden.