Scharlakansskålar – ett vårtecken att spana efter

Senast ändrad: 22 mars 2024
Grupp av skålliknande svampar med röd inneryta på marken. Foto

När vintern övergår till vår tittar scharlakansskålarna fram. De lysande klarröda skålsvamparna kan bli upp till fem centimeter i diameter och är ett tydligt vårtecken. De växer på pinnar och vedrester som ligger på marken, ofta i lite sumpiga skogsmiljöer eller torrare ädellövskogsmiljöer.

Det finns bara två arter av scharlakansskål i Sverige, och de är nästan exakt lika till utseendet. Den ena arten, scharlakansskål Sarcoscypha austriaca, är den allmännare av dem och förekommer här och var i södra och mellersta Sverige. Enstaka fynd kan göras längs Norrlandskusten. Den andra arten är praktscharlakansskål Sarcoscypha coccinea och har bara ett fåtal bekräftade förekomster i landets södra delar. Arterna skiljer sig åt i formen på de tunna, nästan vita hår som täcker skålens utsida och för säker artbestämning krävs mikroskopering. Den viktigaste bestämningskaraktären är formen på håren som syns tydligt redan vid låg förstoring (100x).

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Ny kunskap om arternas utbredning

För några år sedan trodde mykologer att bara en av arterna förekom i Sverige, och att det var S. coccinea. Studier har dock visat att majoriteten av alla svenska fynd faktiskt är S. austriaca. Ett tag var det då istället tveksamt om S. coccinea överhuvudtaget fanns i Sverige, men med hjälp av medborgarforskning där rapporter och torkat material skickats in till mykologer har det till slut konstaterats att båda arterna förekommer i Sverige.

Öppen, skuggig markyta i skogen täckt med grå kvistar och löv. Några röda svampar sticker upp. FotoScharlakansskål Sarcoscypha austriaca på pinnar under sälg och klibbal invid Tuleboån, Mölndal. Foto: Elisabet Sjöro

Du som vill ge dig ut i vårsolen och leta efter scharlakansskålar får gärna rapportera arterna i Artportalen. Då hjälper du till att öka kunskapen om arternas utbredning och förekomst i Sverige. En uppdaterad bestämningsnyckel för säkrare artbestämning finns i Artfakta. Scharlakansskålar kan hittas fram till maj och faktiskt, i enstaka fall, ända in i augusti.

Text: Mikael Jeppsson

 

Vad är Artfakta?

På artfakta.se hittar du fakta om främst svenska arter, men även arter som skulle kunna påträffas i Sverige. Här finns även interaktiva bestämningsnycklar som hjälper dig att identifiera en organism till rätt art eller artgrupp genom att välja bland olika beskrivningar.

Bestämningsnyckel för scharlakansskålar i Artfakta

Mer om scharlakansskålar i Artfakta

Vad är Artportalen?

På artportalen.se kan du rapportera alla arter du ser i Sverige. Genom att många personer bidrar med en stor mängd observationer av både vanliga och ovanliga arter kan direkta naturvårdsinsatser lättare sättas in, samtidigt som framtida hot kan upptäckas genom att analysera arters förändringar över tid.

Artportalen