Fyndkartor i Artfakta

Senast ändrad: 21 februari 2024

I Fyndkartor kan du se rapporter av arter, följa utvecklingen över tid och följa upp hur bekämpningen av invasiva arter går. Tjänsten har två kartor, en mer generell för alla arter och en för invasiva arter. Fyndkartan för invasiva arter har den specifika funktionen att den visar var och när bekämpningsåtgärder har gjorts och följts upp, och att fyndprickar färgmarkeras efter riskklass. I övrigt är funktionaliteten i huvudsak likadan.

Fyndkartorna är responsiva, det vill säga de fungerar lika bra i mobiltelefonen ute i naturen som på desktop. Tjänsten är helt integrerad med övriga funktioner i Artfakta. Det är alltså enkelt att gå mellan artbeskrivningar och karta.

Merparten av fynden kommer från Artportalen, men i Fyndkartor redovisas också fynd från en rad andra viktiga datakällor, till exempel fiskedatabaser, skogstaxeringen och museidatabaser.

Detta kan du göra i Fyndkartor:

 • Söka fram arter och visa dem på karta eller satellitbild, och i nästa steg enkelt filtrera (tända/släcka) de arter eller kategorier du vill se
 • Filtrera, zooma och se enskilda observationers innehåll
 • Snabbt söka på grupper av naturvårdsarter, t.ex. rödlistade arter, habitatdirektivet, invasiva arter
 • Välja olika områden, göra egna polygoner eller se vad som rapporterats runt omkring där du befinner dig
 • Följa upp utbredning och bekämpning av invasiva arter i karta och diagram
 • Filtrera på tidsperiod och spela upp resultat över tid
 • Se stora datamängder i rutnät men enskilda fyndplatser vid lägre antal
 • Se fynd från specifika datakällor
 • Hämta arter från egna artlistor och privata Artportalen-projekt (i inloggat läge)
 • Filtrera på valideringsstatus, och noggrannhet, fyndstatus, aktivitet, naturvårdslistor
 • Gå från specifikt urval av arter (i Artbestämning eller i Naturvård) till kartan
 • Gå från Mina arter till kartan
 • Ladda ner rapporter med kartpositioner och data
 • Följa länk till originalobservationen
 • Snabbt återgå till tidigare urval och dela dina sökresultat

I den första versionen av Fyndkartor går det inte att se skyddsklassade arter. Senare kommer detta att vara möjligt, och då kopplat till behörighet för myndigheter, kommuner och ideella föreningar.

Fyndkartan för invasiva arter, som är en av ingångarna i tjänsten, är ett uppdrag som finansieras av Naturvårdsverket.

 


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967