Rapportera fynd av svartpälsbi

Senast ändrad: 13 maj 2024
Svart, pälsigt bi. Foto

Hjälp länsstyrelsen att få en bättre bild av svartpälsbiets utbredning.

Fakta:

Vad är Artportalen?

 artportalen.se kan du rapportera alla arter du ser i Sverige. Genom att många personer bidrar med en stor mängd observationer av både vanliga och ovanliga arter kan direkta naturvårdsinsatser lättare sättas in, samtidigt som framtida hot kan upptäckas genom att analysera arters förändringar över tid.