Marint faunaväkteri

Senast ändrad: 09 juni 2023
Röd sjöstjärna sedd ovanifrån och frilagd. Illustration

Är du dykare och vill du hjälpa oss att förbättra kunskapen om marina djurarter i Sverige?

Du kan rapportera alla arter du ser under ditt dyk i Artportalen. Den ideella övervakningen kan bidra i arbetet med uppföljning av den marina miljön i Sverige.

För det marina faunaväkteriet har 12 arter sjöstjärnor, 15 arter/taxa kräftdjur och 16 arter av nakensnäckor (och deras släktingar) valts ut. De utvalda arterna förekommer längs den svenska västkusten. Urvalet baseras på följande kriterier: arterna lever på dykdjup, är tillräckligt stora för att synas, är möjliga att artbestämma utifrån informationsmaterialet och är av intresse ur något naturvårdsperspektiv (till exempel vanlig, ovanlig, indikatorart eller dåligt känd).

Information om de utvalda arterna finns i Artfakta.se och i Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (sjöstjärnor och nakensnäckor med släktingar). För grupperna sjöstjärnor och kräftdjur finns också nedladdningsbara foldrar med ytterligare information.

Ladda ner broschyr om sjöstjärnor som övervakas

Ladda ner broschyr om kräftdjur som övervakas

 

Följande arter och taxa är med i den marina uppföljningen:

Sjöstjärnor – 12 arter

Ladda ner krysslista för sjöstjärnor

Kräftdjur – 15 arter/taxa

Ladda ner krysslista för kräftdjur

Nya arter 2021. Nakensnäckor och deras släktingar – 16 arter

Ladda ner krysslista för nakensnäkor

 

Rapporter

Ladda ner rapport om Marint faunaväkteri 2018

Ladda ner rapport om Marint faunaväkteri 2020

 

Bli marin faunaväktare

Hör av dig till oss om du är intresserad av att hjälpa oss att förbättra kunskap om marina arter. Vi skickar instruktion och tryckt material till dig. Tillsammans kan vi skapa bättre kunskapsunderlag om livet under ytan!


Kontaktinformation

018-672295