Marint faunaväkteri

Senast ändrad: 16 maj 2022
Röd sjöstjärna sedd ovanifrån och frilagd. Illustration
Röd solsjöstjärna "Crossaster papposus". Illustration: Helena Samuelsson

Är du dykare och vill du hjälpa oss att förbättra kunskapen om marina djurarter i Sverige? Då kan du bli marin faunaväktare! Vi följer upp marina arter genom att övervaka sjöstjärnor, kräftdjur, samt nakensnäckor och deras släktingar. Den ideella övervakningen är en viktig del av arbetet med uppföljning av arter och miljöer i Sverige.

Bakgrund till marint faunaväkteri

Den ideella övervakningen av marina arter och miljöer saknar etablerade strukturer och arbetssätt. Detta avspeglar sig bland annat i de relativt få inrapporterade fynden av marina arter i Artpor­talen. Vi har därför tagit fram ett marint faunaväkteri som under 2017 startades med en pilotstudie med fyra dykare. Pilotstudien skulle testa metod och tänkbara tillvägagångssätt för ideell övervakning av marina arter. Eftersom ut­fallet blev bra bestämde vi att under 2018 övergå till en långsiktig verksamhet inriktad på marint faunaväkteri och medborgarforskning för marina arter.

Upplägg och genomförande

Vi har valt ut 12 arter sjöstjärnor och 15 arter/taxa kräftdjur. Från och med 2021 övervakas även 16 arter av nakensnäckor och deras släktingar. De utvalda arterna förekommer på den svenska västkusten. Urvalet baseras på följande kriterier: arterna lever på dykdjup, är tillräckligt stora för att synas, är möjliga att artbestämma utifrån informationsmaterialet och är av intresse ur något naturvårdsperspektiv (till exempel vanlig, ovanlig, indikatorart eller dåligt känd). Förutom observationer av arter vill vi också gärna få en kort information om miljön, dykdjup, temperatur med mera. Alla fynd rapporteras i Artportalen under projektet Marint faunaväkteri med extra parametrar för ej obligatoriska data.

Under 2018 anmälde 25 dykare sig till marint faunaväkteri, av dessa blev tio aktiva rapportörer. De genomförde 73 dyk på 50 lokaler. Antalet fynd i Artportalen som kom via projektet Marint faunaväkteri var mycket högre jämfört med den övriga (spontana) rapporteringen. Fynd av vissa arter kom enbart via det marina faunaväkteriet. Dykarna rapporterade också flera fynd av rödlistade arter. Mer om genomförande och resultat från 2018 finns i rapporten nedan.

Under 2019-2020 var totalt 44 dykare anmälda som marina faunaväktare. Av dessa har 16 bidragit aktivt genom att rapportera i Artportalen. Antalet bifogade bilder (som gör det möjligt att validera fynden) har gått från 8 foton 2017 till 1691 foton år 2020 – en fantastisk utveckling! Fler resultat från 2019-2020 finns att läsa i rapporten nedan.

All information som är intressant att notera vid själva övervakningen kan skrivas på framtagna krysslistor som delas ut tillsammans med instruktioner för inrapportering. Vi har också tagit fram foldrar för grupperna sjöstjärnor och kräftdjur och skickar ut dessa till alla intresserade, medan man finner information om nakensnäckorna och deras släktingar i Artfakta.se.

Ladda ner broschyr om sjöstjärnor som övervakas

Ladda ner broschyr om kräftdjur som övervakas

Ladda ner rapport om Marint faunaväkteri 2018

Ladda ner rapport om Marint faunaväkteri 2020

Följande arter och taxa är med i den marina uppföljningen:

Sjöstjärnor – 12 arter

 • Kamsjöstjärna Astropecten irregularis
 • Femarmad sprödstjärna Luidia sarsi
 • Sjuarmad sprödstjärna Luidia ciliaris
 • Sjökex Ceramaster granularis
 • Hästsjöstjärna Hippasteria phrygiana
 • Kuddsjöstjärna Porania pulvillus
 • Röd solsjöstjärna Crossaster papposus
 • Gul solsjöstjärna Solaster endeca
 • Femhörnig knubbsjöstjärna Pteraster pulvillus
 • Vanlig sjöstjärna Asterias rubens
 • Taggsjöstjärna Marthasterias glacialis
 • Rutig sjöstjärna Stichastrella rosea

Kräftdjur – 15 arter/taxa

 • Hummer (europeisk hummer) Homarus gammarus
 • Havskräfta Nephrops norvegicus
 • Långfingrad grävkräfta Calocaris macandreae
 • Rundögd spökkräfta Callianassa subterranea
 • Mudderkräftor Upogebia sp.
 • Eremitkräftor (eremitkrabbor) Pagurus sp. och Anapagurus sp.
 • Trollkrabba Lithodes maja
 • Trollhumrar Galathea sp. och Munida sp.
 • Blåröd trollhummer Galathea strigosa
 • Snorkelkrabba Corystes cassivelaunus
 • Cirkelkrabba Atelecyclus rotundatus
 • Krabbtaska Cancer pagurus
 • Strandkrabba Carcinus maenas
 • Simkrabbor Liocarcinus sp.
 • Trekantskrabbor Hyas sp.

Nya arter 2021. Nakensnäckor och deras släktingar – 16 arter

Bli marin faunaväktare

Hör av dig till oss om du är intresserad av att hjälpa oss att förbättra kunskap om marina arter. Vi skickar instruktion och tryckt material till dig. Tillsammans kan vi skapa bättre kunskapsunderlag om livet under ytan!


Kontaktinformation

Kerstin Mo, marina evertebrater, koordinator Marint faunaväkteri
SLU Artdatabanken
kerstin.mo@slu.se 018-672652