Buskmus - en av de mest gåtfulla arterna i den svenska naturen

Senast ändrad: 13 maj 2024
Omslag till broschyren Faunaväkteriet uppmärksammar buskmusen. Foto

Buskmusen är en charmig liten gnagare som hör till de mest gåtfulla arterna i den svenska och även den europeiska naturen. Den är mycket sällsynt i många länder runt om i Europa och har visat skiftande status eller nergång under det senaste decenniet. I Sverige verkar dess situation vara någorlunda stabil, men det finns många frågor som vi inte har svar på!

Buskmus?

Buskmusens utseende skiljer sig tydligt från andra små gnagare som förekommer i Sverige. Den tydligt avgränsade svarta ryggstrimman sträcker sig från svansen till området mellan öronen. Kroppens längd är 5-7 cm medan svansen är betydligt längre (50 % längre än kroppen). Buskmusen är en skicklig klättrare i både träd och buskar. Den är aktiv från maj till september och under övriga delen av året 
ligger den i vinterdvala. Buskmusen kan även sova under dagen då kroppstemperaturen, liksom under vinterhalvåret, sjunker. Buskmus Sicista betulina är den enda arten i Sverige som hör till familjen hoppmöss Dipodidae. 

Buskmusens val av biotop varierar. I södra Sverige förekommer den i skiftande miljöer, från skogsmark till öppna marker som t.ex 
åkrar och myrar. I norra Sverige har den däremot huvudsakligen observerats i fjällbjörkskog, ofta i sydlägen. Arten verkar föredra fuktiga skogsmiljöer med inslag av öppna marker, men någon klar preferens är svår att tyda. I Sverige har den under senaste decenniet observerats i tre huvudområden - i Västergötland (Falköpingstrakten), Bergslagen (Närke, Värmland, Västmanland, Dalarna) och norra Jämtland (Frostviken).

 

Bidra till bättre kunskap om buskmus!

Du kan hjälpa oss att förbättra kännedomen om buskmusens utbredning i Sverige. Nya lokaler hittas ofta genom kattägare som meddelar oss eller rapporterar på Artportalen när deras katter kommer hem med sitt byte. Vi är också intresserade av själva individerna då dessa skickas för DNA-analys.

Hur gör du?

Ta en extra titt på byten din katt kommer hem med! Rapportera gärna fynd av buskmus på Artportalen eller kontakta oss – om möjligt ta alltid bilder på den individ du rapporterar. Bild med mobilkamera fungerar bra. Bilder är ofta avgörande vid senare validering. Du är välkommen att kontakta oss och skicka bilder för artbestämning om du är osäker. Om möjligt spara döda buskmusindivider som din katt har fångat eller som du hittar. Lägg dessa i frysen, vi kan hämta dem vid tillfälle.

Broschyr om buskmus och hur man gör för att faunaväkta den finns längst ner på sidan. 


Kontaktinformation

018-672295