Infrastruktur för artinformation

Senast ändrad: 07 juli 2022

Ett viktigt arbete inom Svenska artprojektet är att tillgängliggöra fakta och data for forskare, yrkesverksamma naturvårdare och den naturintresserade allmänheten. Det görs bland annat genom att förse samhället med digitala kunskapsunderlag och verktyg for miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. Artfakta, Artportalen och Dyntaxa är viktiga delar i denna infrastruktur för artinformation.

Artfakta

I Artfakta presenteras SLU Artdatabankens artinformation på ett samlat sätt, omfattande ekologi, utbredning och kännetecken. För rödlistade arter finns även information om hot och åtgärder. Innehållet uppdateras fortlöpande och här hittar du texter, bilder och kartor.

Artportalen

Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter, där också ett omfattande bildgalleri ingår. Systemet används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som av privatpersoner. Informationen som läggs in är sökbar och fri att utnyttja för alla.

Dyntaxa

Dyntaxa är en databas över svenska organismers namn och släktskap. Här finns bland annat information om aktuell klassificering, rekommenderade namn och vanliga synonymer. Informationen i Dyntaxa är basen för SLU Artdatabankens övriga portaler, verktyg och databaser.


Kontaktinformation