Infrastruktur för artinformation

Senast ändrad: 09 juni 2023

Ett viktigt arbete inom Svenska artprojektet är att tillgängliggöra fakta och data for forskare, yrkesverksamma naturvårdare och den naturintresserade allmänheten. Det görs bland annat genom att förse samhället med digitala kunskapsunderlag och verktyg for miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. Artfakta, Artportalen och Dyntaxa är viktiga delar i denna infrastruktur för artinformation.

Artfakta

I Artfakta kan du läsa fakta om arter, få hjälp med artbestämning och på ett smidigt sätt rapportera direkt till Artportalen. Här hittar du taxonsidor där artens släktskap, kännetecken, ekologi och utbredning presenteras och artnycklar, bildgallerier, fågelljud och andra hjälpmedel för att du ska kunna göra korrekta artbestämningar. Du har också möjlighet att söka fynduppgifter i flera olika datakällor och filtrera ut artinformation för olika grupper av arter t.ex. rödlistade arter.

Artportalen

Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter, där också ett omfattande bildgalleri ingår. Systemet används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som av privatpersoner. Informationen som läggs in är sökbar och fri att utnyttja för alla.

Dyntaxa

Dyntaxa är en databas över svenska organismers namn och släktskap. Här finns bland annat information om aktuell klassificering, rekommenderade namn och vanliga synonymer. Informationen i Dyntaxa är basen för SLU Artdatabankens webbapplikationer och tjänster.

 

Foto i bildknapp till denna sida: © Johan Samuelsson