Infrastruktur för artinformation

Senast ändrad: 07 juli 2022

Ett viktigt arbete inom Svenska artprojektet är att tillgängliggöra fakta och data for forskare, yrkesverksamma naturvårdare och den naturintresserade allmänheten. Det görs bland annat genom att förse samhället med digitala kunskapsunderlag och verktyg for miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. Artfakta, Artportalen och Dyntaxa är viktiga delar i denna infrastruktur för artinformation.


Kontaktinformation