Hoppa till huvudinnehåll

Svenska artprojektet ger bidrag

Svenska artprojektet har som mål att kartlägga och vetenskapligt beskriva landets växter, djur och svampar med prioritet för dåligt kända arter och organismgrupper. Som ett led i det utlyses årligen bidrag till taxonomisk forskning och nätverkande aktiviteter. Stöd ges även till biologiska samlingar.

Taxonomisk forskning

SLU Artdatabanken utlyser genom Svenska artprojektet årliga bidrag till taxonomiska forskningsprojekt inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer.

Nätverkande aktiviteter

SLU Artdatabanken utlyser bidrag från Svenska artprojektet för nätverkande aktiviteter som syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi.

Biologiska samlingar

Svenska artprojektet ger bidrag till biologiska samlingar, till exempel för digitalisering av information om organismer som finns samlade i svenska naturhistoriska museer.

 

Foto i bildknapp till denna sida: © Mats Ottosson

Foto Taxonomisk forskning: © Mari Jönsson/SLU Artdatabanken

Huvudbild: © Dave Karlsson

 

Publicerad: 11 augusti 2023 - Sidansvarig: anton.nystrom@slu.se
Loading…