Bidrag till taxonomisk forskning

Senast ändrad: 22 mars 2023

Svenska artprojektet har som mål att kartlägga och vetenskapligt beskriva landets växter, djur och svampar med prioritet för dåligt kända arter och organismgrupper. Som ett led i det utlyses årligen bidrag till taxonomisk forskning.

Nästa utlysning öppnar onsdag den 29 mars.

Redovisning av pågående projekt

Projekt som påbörjats före 2021 

Du som har bidrag för projekt som påbörjats före 2021 (med diarienummer som börjar med årtal fram till och med 2019) använder dessa redovisningsblanketter. Redovisningen ska göras senast 31 mars efterföljande år.

Projekt som påbörjats 2021 

Du som har bidrag för projekt som påbörjats 2021 (med diarienummer som börjar med 2020) gör din redovisning via två webbformulär. Redovisningen ska göras senast 20 februari efterföljande år.

Bilagor:

Kontraktsmall

 

Foto i bildknapp till denna sida: © Mari Jönsson/SLU Artdatabanken