Avslutade forsknings- och inventeringsprojekt

Senast ändrad: 20 september 2023

Sedan starten 2002 har Svenska artprojektet beviljat ekonomiskt stöd till mer än 150 taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt.

Svenska artprojektet stödjer på olika sätt forskning och inventeringsarbete av dåligt kända organismgrupper och/eller i dåligt kända miljöer. Projekten drivs av forskare på landets universitet eller naturhistoriska museer. 

Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet bidragit till har lett till större förståelse och bättre kartläggning av Sveriges arter. Resultaten publiceras ofta i vetenskaplig litteratur.

Delar av de nya forskningsrönen tillgängliggörs i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna och Artfakta. Inventeringsfynden läggs in i Artportalen eller de naturhistoriska museernas offentliga databaser.

 


 

Projekt som avslutats under 2020–2023

dha 2020-228 Mångfalden inom svenska rörtripsar (Thysanoptera: Phlaeothripidae), med mitokondriell avgränsning och identifiering av tripsarter. The Swedish diversity of the thrips family Phlaeothripidae (Thysanoptera), and mitochondrial delimitation and identification of thrips species: Emma Wahlberg

dha 2019-223 Collemataceae och Placynthiaceae (licheniserade sporsäckssvampar) i Sverige: Mats Wedin, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2019-222 Laboulbeniales i Sverige: Henrik Sundberg (Avslutat i förtid), Uppsala universitet

dha 2019-13 Tryfflar, underjordiska svampar i Sverige: Ellen Larsson

dha 2019-12 Svenska Malaisefälleprojektet: Dave Karlsson

dha 2019-11 Isodiametridae (Xenacoelomorpha) - känd och okänd mångfald: Ulf Jondelius, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2019-10 En ny släktesklassifikation inom Pezizaceae: Karen Hansen, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2019-8 Svenska gördelmaskar: Christer Erséus, Göteborgs universitet

dha 2017-105 Marina svampar i Sverige: Sanja Tibell Savic, Uppsala universitet

dha 2017-104 Svenska arter av Euura (Hymenoptera, Tenthredinidae, tidigare undertribus Nematina): Andreas Taeger, Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut

dha 2017-103 Svenska gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae): Mathias Jaschhof, Stiftelsen Station Linné

dha 2017-102 Systematik hos dåligt kända marina nematoder i klassen Chromadorea i Sverige: Oleksandr Holovachov

dha 2016-206 Taxonomin hos lecideoida lavar i Fennoskandien: Måns Svensson

dha 2016-205 Taxonomin över nordvästra Palearktis Alysiinae (Hymenoptera: Braconidae): Julia Stigenberg, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2016-203 Svenska Megaselia (Diptera: Phoridae): Emily Hartop, Stiftelsen Station Linné

dha 2016-28 Taxonomisk revision av nordiska Dacrymycetes: Juan Carlos Zamora Senoret, Uppsala universitet

dha 2016-23 Lichinomycetes i Sverige: Maria Prieto Alvaro, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2016-22 Typhulaceae och närbesläktade i Sverige: Ibai Olariaga Ibarguren, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2013-138 Hyaloscyphaceae och närbesläktade grupper inom Helotiales i Sverige: Karen Hansen, Naturhistoriska riksmuseet

dha 159/09 Diversitet och utbredning av svenska och skandinaviska kiselsvampar (Demospongiae): Mikael Thollesson, Uppsala universitet

dha 146/07 Taxonomi hos nordiska medlemmar av Bacidia och närstående släkten (Ramalinaceae, licheniserade ascomyceter): Stefan Ekman, Uppsala universitet

 

Projekt som avslutats 2019 och tidigare

dha 2016-207 Collemataceae Placynthiaceae: Mats Wedin, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2016-204 Systematik och taxonomi hos Megaselia och närbesläktade släkten: Sibylle Häggqvist, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2016-27 Tremellales i Sverige: Mats Wedin, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2016-26 Marina svampar i Sverige: Sanja Tibell, Uppsala universitet

dha 2016-25 Svenska arter av Euura: Andreas Taeger, Senckenberg Gesellschaft for Naturforschung

dha 2016-24 Taxonomi hos Alysiinae i nordvästra Palearktis: Julia Stigenberg, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2016-21 Svenska Malaisefälleprojektet: Dave Karlsson, Station Linné

dha 2016-20 Obeskrivna eller ej uppmärksammade skandinaviska arter i Syntrichia ruralis-komplexet: Lars Hedenäs, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2015-7 Systematisk översikt över den skandinaviska faunan av nakensnäckor: Leila Carmona Barnosi, Göteborgs universitet

dha 2014-152 Artdiversitet, systematik och taxonomi inom Thelephorales: Ellen Larsson, Göteborgs universitet

dha 2014-151 Macrostomorpha i Sverige: Diversitet och taxonomi: Ulf Jondelius, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2014-150 Svenska gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae): Mathias Jaschhof, Station Linné

dha 2014-149 Systematisk och taxonomisk revision av den skandinaviska Empidoidea: Kjell Arne Johansson, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2014-148 Svenska enchytraeider: Christer Erséus, Göteborgs universitet

dha 2013-146 Den svenska Nematinae, utom Nematina: Andreas Taeger, Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut

dha 2013-145 Taxonomi inom Euphorinae i nordvästra Palearktis: Julia Stigenberg, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2013-144 Lichinomycetes i Sverige: Maria Prieto Alvaro, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2013-143 Typhulaceae och närstående släkten i Sverige: Ibai Olariaga, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2013-142 Svenska gallmyggor: Mathias Jaschhof, Station Linné

dha 2013-140 Systematik hos frilevande rundmaskar av ordningarna Desmodorida och Araeolaimida: Oleksandr Holovachov, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2013-139 Taxonomi på malmsteklar (Chalcidoidea): en integrativ analys av svenska Tetrastichinae: Christer Hansson, Lunds universitet

dha 2012-151 Uddbensteklar (Ctenopelmatinae) en dåligt känd grupp av parasitsteklar: Hege Vårdal, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2012-150 Att lösa irriterande problem inom svensk svampdjursdiversitet – en förnyad granskning av kritiska taxa: Mikael Thollesson, Uppsala universitet

dha 2012-149 Outforskad mångfald av hyfbildade marina svampar i Sverige: Sanja Savic, Uppsala universitet

dha 2012-148 Lichinomycetes i Sverige: Maria Prieto Alvaro, Naturhistoriska
riksmuseet

dha 2012-147 Svenska marina Gastrotricha – taxonomi och biodiversitet: Tobias Kånneby, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2012-146 Svenska Malaisefälleprojektet: Dave Karlsson, Station Linné

dha 2012-145 Käklöss (Phthiraptera) på svenska tättingar (Passeriformes): Daniel Gustafsson, University of Utah

dha 2012-144 Svenska arter av Enchytraediae (Clitellata): Christer Erséus,
Göteborgs universitet

dha 2012-143 Fingersvampar i Fennoskandien: Egil Bendiksen, Norsk institutt for naturforskning

dha 2011-156 Taxonomi hos fennoskandiska stenväxande lavar – Lecideaceae: Martin Westberg, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2011-155 Tremellales i Sverige: Mats Wedin, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2011-154 Integrativ taxonomi hos Tetractinellida kiselsvampar
(Demospongiae) från Sverige och svenska vatten: Mikael Thollesson, Uppsala
universitet

dha 2011-153 Den svenska Nematinae, (Hymenoptera Tenthredinidae), utom
Nematina: Andreas Taeger, Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut

dha 2011-152 Artdiversitet och fylogeni inom Inocybaceae: Ellen Larsson,
Göteborgs universitet

dha 2011-151 Skålsvampar i Sverige, med fokus på Pezizaceae och
Pyronemataceae: Karen Hansen, Naturhistoriska riksmuseet

dha 2011-150 Taxonomiska problem i lavsläktet Lecanora i Norden: Ulf Arup,
Lunds universitet

 

Tidigare projekt hittas i rapporten Svenska artprojektets vetenskapliga del de första tio åren (2002-2011).