Svenska artprojektets vetenskapliga del de första tio åren (2002-2011)

Senast ändrad: 03 maj 2022

Nu har Svenska artprojektet sammanställt resultaten från de första tio årens (2002−2011) arbete med att kartlägga landets arter.

─ Resultaten är häpnadsväckande, säger Ulf Gärdenfors chef för de vetenskapliga delarna av Artprojektet. Vi har inom Sveriges gränser hittat 860 arter som var helt okända för vetenskapen och ytterligare nästan 1600 arter som tidigare inte påträffats i landet. Dessutom har vi utbildat nya experter och skrivit 300 vetenskapliga artiklar.

Svenska artprojektet har som mål att hitta och beskriva alla Sveriges flercelliga arter. Arbetet bedrivs till stor del vid landets universitet och museer. Det koordineras av SLU Artdatabanken och har en vetenskaplig del med inventeringar, utforskning och tillgängliggörande av material och resultat. I en populärvetenskaplig del av projektet beskrivs dessutom landets arter på svenska i Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna.

En oberoende utvärdering beställd av regeringen under 2012 sammanfattade resultaten från Svenska artprojektets vetenskapliga del med orden: Den vetenskapliga produktionen är enorm, och de flesta av de finansierade projekten har levererat "valuta för pengarna". Svenska artprojektet har placerat Sverige i den absoluta eliten när det gäller kunskap om nationell fauna och flora.

─ Med tanke på dessa resultat och att Sverige anser att biologisk mångfald är viktigt är vi bestörta över att regeringen nu beslutat minska budgeten till projektet med 10 miljoner, säger Johan Bodegård, dåvarande chef för SLU Artdatabanken.

Ladda ner Svenska artprojektets vetenskapliga del de första tio åren

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 12 
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 56
ISBN (digital): 978-91-88506-96-2
ISSN: 1402-6090
Författare: Rikard Sundin och Ulf Gärdenfors

Pris: 0 kr


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967