Hoppa till huvudinnehåll

Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas

Dyntaxa är en databas över svenska organismers namn och släktskap. Här finns bland annat information om aktuell klassificering, rekommenderade namn och vanliga synonymer. 

Innehåll

Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas innehåller information om svenska organismers namn och släktskap. Här finns rekommenderade namn, vanligt förekommande synonyma namn, namnförändringar som gjorts över tid och felanvända namn. Dessutom finns uppgifter om förekomst och invandringshistoria i Sverige.

Databasen innehåller information om drygt 100 000 svenska taxa på olika nivåer, till exempel art, släkte eller familj, och drygt 300 000 namn (2021). Dyntaxa uppdateras kontinuerligt med nya arter för Sverige, nya svenska namn, synonyma vetenskapliga namn och ändringar av taxonomin.

Användning

Syftet med Dyntaxa är att standardisera namnsättningen för att underlätta kommunikation om biologisk mångfald. Dyntaxa är normerande för namnsättningen i flera svenska databaser som hanterar artinformation, t.ex. i SMHI:s databas Nordic Microalgae. Både Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket strävar efter att alla naturvårdsprojekt ska följa Dyntaxa.

Informationen i Dyntaxa är basen för SLU Artdatabankens övriga databaser, portaler och verktyg, till exempel Artportalen och Artfakta.

Namn och släktskap i Artfakta

All taxonomisk information i Dyntaxa är sökbar i tjänsten för namn och släktskap i Artfakta. Informationen är här också integrerad med övrigt innehåll och övriga funktioner. 

Namn och släktskap i Artfakta

Har du frågor om Dyntaxa eller taxonomi, kontakta oss på dyntaxa@slu.se.

Dyntaxa har utvecklats och förvaltas av SLU Artdatabanken inom ramen för Svenska artprojektet. Delar av innehållet i databasen har även bland andra Naturvårdsverket medfinansierat.

Huvudbild: © Christopher Reisborg/SLU Artdatabanken

Publicerad: 11 mars 2024 - Sidansvarig: anton.nystrom@slu.se
Loading…