Jobba på SLU Artdatabanken

Senast ändrad: 23 januari 2023

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken är miljöanalytiker, forskare, fotografer, biologiskt sakkunniga, kommunikatörer och administrativ personal.

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att ta fram kunskap och sprida saklig, korrekt information om Sveriges arter och naturtyper. För att åstadkomma det har vi medarbetare med en stor bredd av kompetenser och specialområden.

 

Lediga tjänster:

Limnolog/akvatisk ekolog

SLU Artdatabanken söker dig som vill arbeta med naturvårdsfrågor, fisk och inlandsvatten.
Du kommer till exempel att medverka vid statusbedömningar i den svenska rödlistan för hotade arter samt att göra statusbedömningar, analyser och prognoser för fiskarter och Sveriges limniska naturtyper på nationell nivå och enligt EU:s art- och habitatdirektiv.
Läs mer om detta omväxlande arbete där du har en central roll när det gäller kunskapsfrågor och analyser när det gäller limniska naturtyper och fisk i annonsen.

Sök senast 2023-02-20.

Projektledare/kravsamordnare för arbete med biodiversitetsinfrastruktur

Som miljöanalytiker kommer du att driva utvecklingsprojekt för till exempel  ArtportalenArtfakta och WRAM.
Arbetet omfattar projektledning, kravställning och kravanalys för att utveckla och förnya SLU Artdatabankens webbapplikationer och webbtjänster. Du samverkar med både externa användare, internt inom SLU Artdatabanken och med personal inom SLU IT-avdelningen. Du samverkar också med nationella och internationella forskningsinfrastrukturer som t.ex. Sveriges Biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI), myndigheter, och konsultföretag.

Sök senast 2023-01-31.