Jobba hos oss

Senast ändrad: 15 augusti 2023

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken är miljöanalytiker, forskare, fotografer, biologiskt sakkunniga, kommunikatörer och administrativ personal.

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att ta fram kunskap och sprida saklig, korrekt information om Sveriges arter och naturtyper. För att åstadkomma det har vi medarbetare med stor bredd av kompetenser och specialområden.

Lediga tjänster

  • Miljöanalytiker för arbete med biodiversitetsdata

    Du kommer att arbeta i ett team med hantering och samordning av biodiversitetsdata, huvudsakligen fynddata, dvs. information var, när och hur en art är funnen som rapporteras bl.a. till SLU Artdatabanken i Artportalen. Arbetet omfattar samverkan kring fynddata både internt och externt inklusive support av externa aktörer som ideella föreningar, myndigheter, konsultbolag, privatpersoner och forskare, samordning av skyddsklassning av känsliga arter, hantering av behörigheter för tillgång till dessa data, samt upprättelse och hantering av överenskommelser mellan SLU Artdatabanken och externa aktörer. Sista ansökningsdag: 2024-06-03
  • Miljöanalytiker för arbete med riskklassificering av främmande kärlväxter

    På uppdrag från Naturvårdsverket ska SLU Artdatabanken genomföra en ny riskklassificering av främmande arter. Den norska metoden Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species (GEIAA, version 4.4) ska användas. Uppdraget omfattar screening och riskklassificering av terrestra främmande arter där du ansvarar för kärlväxter. I arbetet ingår att ta fram och analysera fakta om främmande arters utbredning och ekologi för att bedöma hur de riskerar att påverka inhemsk biologisk mångfald. Arbetet genomförs parallellt för olika organismgrupper i samarbete med Artdatabankens övriga artexperter. Sista ansökningsdag: 2024-05-14