Jobba hos oss

Senast ändrad: 15 augusti 2023

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken är miljöanalytiker, forskare, fotografer, biologiskt sakkunniga, kommunikatörer och administrativ personal.

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att ta fram kunskap och sprida saklig, korrekt information om Sveriges arter och naturtyper. För att åstadkomma det har vi medarbetare med stor bredd av kompetenser och specialområden.

Lediga tjänster

  • Marinbiolog för arbete med marina evertebrater och ekosystem

    Du kommer att arbeta som analytiker och vara SLU Artdatabankens expert för marina evertebrater. I arbetet ingår att ta fram, sammanställa och analysera fakta om arternas kännetecken, utbredning, ekologi, tillstånd och status. Du kommer bland annat att arbeta med rödlistning, åtgärds- och naturvårdsfrågor och med att tillgängliggöra kunskap om arter. Sista ansökningsdag är 2023-12-11.