Jobba på SLU Artdatabanken

Senast ändrad: 23 februari 2023

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken är miljöanalytiker, forskare, fotografer, biologiskt sakkunniga, kommunikatörer och administrativ personal.

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att ta fram kunskap och sprida saklig, korrekt information om Sveriges arter och naturtyper. För att åstadkomma det har vi medarbetare med en stor bredd av kompetenser och specialområden.

Lediga tjänster

  • Postdoktor: Modellering av framtida biodiversitet, ekosystemtjänster och klimat

    Nu rekryterar vi en person som kommer att modellera och skriva fram utbredning och dynamik i biodiversitet och ekosystemtjänster givet framtidsscenarier. Beroende på din expertis kommer du att utveckla modeller for rumslig utbredning eller dynamik hos skogslevande arter eller utföra framskrivningar och optimeringar med befintliga modeller för biodiversitet och ekosystemtjänster givet framtidsscenarier. Sök senast 2023-04-02.