Hoppa till huvudinnehåll

Det här gör vi

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med information, kunskapsinsamling, analys och samverkan kring biologisk mångfald i Sverige.

Naturvårdspriset

SLU Artdatabankens naturvårdspris delas ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Förste pristagare var Nils Dahlbeck, 1997. Efter honom har en rad av Sveriges framträdande naturvårdare mottagit utmärkelsen. 

Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård är en årlig träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt.

Vimmelbild deltagare Flora- och faunavård

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenterar svenska djur-, växt- och svamparter. Böckerna är rikt illustrerade med utförliga texter och nycklar för artbestämning.


Huvudbild: © Pavel Bína/SLU Artdatabanken

1. Bäck i Mittlandskogen på Öland. © Håkan Ljungberg

2. Myrbräcka saxifraga hirculus. © Sebastian Sundberg

Publicerad: 21 februari 2024 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…