Aktuella svenska namnlistor

Senast ändrad: 24 augusti 2023

Förslag på svenska namn på en viss organismgrupp utarbetas av en eller flera experter på gruppen i fråga. Därefter konsulteras som regel andra experter. Slutligen granskas namnen av Kommittén för svenska djurnamn, för att säkerställa att de överensstämmer med kommitténs riktlinjer för svenska namn.

Fastställda namnlistor

Alla listor finns som både excel- och pdf-dokument. Datumet anger när listan fastställdes alt. korrigerades.

Fästingar (endast som wordfil)
[2017-09-04]

Stickmyggor
Stickmyggor
[2016-05-30]

Svenska fjärilar
Svenska fjärilar
[2015-08-07]

Lockespindlar

Loc[2014-10-01; ett vetenskapligt namn ändrat 2015-02-24]

Nakensnäckor
Nakensnäckor
[2014-06-26]

Klokrypare
Klokrypare
[2014-06-26]

Bärfisar
Bärfisar
[2013-08-30]

Spindlar
Spindlar
[2013-08-21]

Fladdermöss
Fladdermöss
[2013-08-15]

Nyckelpigor
Nyckelpigor
[2013-08-15]

Havsborstmaskar
Havsborstmaskar
[2013-05-03, rev. 2014-04-28]

Svalgsträngsdjur 
Svalgsträngsdjur
[2013-02-18]

Jordlöpare
Jordlöpare
[2012-01-25]

Trollsländor
Trollsländor
[2012-10-29, korrigerad 2012-11-09]

Steklar (familjerna Tiphiidae, Metochidae, Mutillidae, Myrmosidae, Sapygidae & Scoliidae)
Steklar (familjerna Tiphiidae, Metochidae, Mutillidae, Myrmosidae, Sapygidae & Scoliidae)
[2010-12-10]

Bronsmalar - rullvingemalar
Bronsmalar - rullvingemalar
[2010-11-12]

Manteldjur
Manteldjur
[2010-03-19, korrigerad 2010-11-08]

Strålfeniga fiskar
Strålfeniga fiskar
[2010-03-19, korrigerad 2010-11-08, 2010-11-12, 2010-11-17 och 2010-11-25]

Stjärnmaskar
Stjärnmaskar
[2009-09-30]

Slemmaskar
Slemmaskar
[2009-09-30, korrigerad sep 2010]

Getingar
Getingar
[2009-04-24, korrigerad 2011-03-17]

Broskfiskar m.m.
Broskfiskar m.m.
[2009-04-24, korrigerad 2010-11-08]

Tagghudingar
Tagghudingar
[2009-02-02, korrigerad 2010-11-12]

Stövsländor
Stövsländor
[2008-10-07]

Myror
Myror
[2008-10-07, korrigerad 2010-09-09]

Bin
Bin
[2008-04-18]

Blomflugor
Blomflugor
[2007-10-03, uppdaterad 2008-04-18]

Långhorningar
Långhorningar
[2007-04-16]

Svärmare/Spinnare
Svärmare/Spinnare
[2006-10-11]

Käkmalar - säckspinnare
Käkmalar - säckspinnare
[2006-10-11, uppdaterad 2006-12-06]

Nordens mångfotingar
Nordens mångfotingar
[2005-08-31]

Nordiska dagfjärilar
Nordiska dagfjärilar
[2004-09-17]