Hoppa till huvudinnehåll

SLU Artdatabanken

Ett kunskapscentrum för arter och naturtyper.

Rosa blomma med insekter på. Illustration.

 

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal amatörbiologer och yrkesverksamma naturvårdare arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

SLU Artdatabanken tillhandahåller tjänsterna Artfakta (samlad artinformation) och Artportalen (rapporteringssystem för artobservationer). Sedan 2002 har vi regeringsuppdraget Svenska artprojektet där målet är att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om Sveriges alla flercelliga växter, svampar och djur. Tillsammans med expertkommittéer tar vi fram Sveriges rödlista (en bedömning över arterna tillstånd).

 

Huvudbild: © Johan Samuelsson/SLU Artdatabanken

Illustration: © Christopher Reisborg/SLU Artdatabanken

Publicerad: 10 augusti 2023 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se
Loading…